Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Eliška DOČKALOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2008, roč. 12, supl.3, s. 1-5, 6 s. ISSN 1211-7579.
 2. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 3. 2007

 4. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michaela SOSÍKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Motorické a kognitivní funkce pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní fázi - efekt rehabilitace. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, supp4/2007, s. 120. ISSN 0010-8650.
 5. 2006

 6. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ, Omar ŠERÝ, Alena UHROVÁ, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Radim ŠTAIF. Polymorfismy genů pro dopaminové receptory D2 a D4 a pro dopaminový transportér (DAT) u českých hyperkinetických chlapců nesouvisejí s kognitivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 6, s. 307-318. ISSN 1212-0383.
 7. 2004

 8. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, roč. 6, suppl. 1, s. 35-36. ISSN 1419-8711.
 9. 2003

 10. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II(ARB) v léčbě hypertenze STUDIE SCOPE. Klinická farmakologie a farmacie. 2003, roč. 17, č. 2, s. 110-112. ISSN 1212-7973.
 11. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin PERNA. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 442-445. ISSN 1212-0383.
 12. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy (2.část). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 442-445, 5 s. ISSN 1212-0383.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2021 06:06