Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

  1. VORÁČ, Jan, Pavel DVOŘÁK a Vojtěch PROCHÁZKA. MEASUREMENT OF ABSOLUTE DENSITY OF OH RADICALS IN AN ATMOSPHERIC PLASMA PENCIL BY LASER-INDUCED FLUORESCENCE. In ICOPS 2012. 2012.
  2. KOMPRDA, Jiří, Klára KOMPRDOVÁ a Milan SÁŇKA. Predictive spatial modelling of persistent organic polutant concentrations. In Christos H Skiadas. SMTDA & DEMOGRAPHICS 2012. Chania (Crete), 2012. s. 56-57.

  2008

  1. MLILUKAITE, A., Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK, I. RIMSELYTE a K. KVIETKUS. PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN LITHUANIA: ASSESSMENT OF AIR AND SOIL CONTAMINATION. Lithuanian journal of physics. Vilnius: Lithuanian physical society, 2008, roč. 48, č. 4, s. 357-366. ISSN 1392-1932.

  2007

  1. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ a Ivan HOLOUBEK. The application of a steady and unsteady state environmental distribution models on environmental concentrations of PAHs measured in Košetice station between 1996 and 2004. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. 2007.
  2. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  3. ONDREJOVÁ, Dana. Tzv. failing firm defence. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2007, roč. 2007, č.7, 3 s. ISSN 1210-4817.
  4. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Lucie BRŮŽKOVÁ. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka. In Mezinárodní konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7040-993-0.

  1999

  1. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK a Pavel SLAVÍK. Calcium in the aerosol of cave atmosphere. In 11th international symposium of speleotherapy. Zlaté Hory, Czech Republic: EDEL Ltd., 1999. s. 37.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 23:54