Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KNECHT, Petr. Could We Designate Some Concepts in Czech Geography Textbooks as Problematic? In Changing Geographies: Innovative Curricula. 1. vyd. Oxford: Oxford Brookes University, 2007, s. 138-144. ISBN 0-9539850-7-5.
  2. KNECHT, Petr. Pupils' Criteria for the Verbal Didactical Transformation of Geographical Concepts in Geography textbooks. In Peace, democratization and reconciliation in textbooks and educational media. (Abstracts). 2007.

  2006

  1. KNECHT, Petr. Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 169-174. ISBN 80-7040-879-0.

  2004

  1. MATERNA, Pavel. Conceptual Systems. 1. vyd. Berlin: LOGOS Verlag Berlin 2004, 2004, 189 s. Logics, 1. ISBN 3-8325-0636-5.

  2003

  1. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.

  2001

  1. NIEDERLE, Rostislav. Bochenského Slovník filosofických pověr. Host. Brno: Host, 2001, roč. 5/2001, č. 5, s. 55-56. ISSN 1211-9938.

  2000

  1. MATERNA, Pavel. Simple Concepts and Simple Expressions. In The Logica Yearbook 1999. Prague: FILOSOFIA, 2000, s. 245-256. ISBN 80-7007-141-9.
  2. RACLAVSKÝ, Jiří. Výrazy a pojmy v diskuzi. Universitas. Brno: Universitas, 2000, roč. 33, č. 4, s. 18-20. ISSN 1212-8139.

  1998

  1. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy a ekonomie. Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1998, roč. 2/2001, č. 2, s. 31-7, 6 s. ISSN 0231-7664.

  1994

  1. NIEDERLE, Rostislav. Logické a filozofické problémy vývoja pojmov. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, roč. 5/1994, č. 5, s. 875-877, 2 s. ISSN 0015-1831.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:32