KNECHT, Petr. Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 169-174. ISBN 80-7040-879-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu
Název anglicky Some comments about age adequacy of geographical concepts in geography textbooks
Autoři KNECHT, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Česká geografie v evropském prostoru, s. 169-174, 2006.
Nakladatel Jihočeská univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00031598
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-7040-879-0
Klíčová slova česky didaktika geografie; přiměřenost, pojmy; pedagogický výzkum
Klíčová slova anglicky geography education; concepts; adequacy; educational research
Štítky adequacy, concepts, educational research, geography education
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Změněno: 18. 6. 2009 12:50.
Anotace
Příspěvek vychází z frekvenční pojmové analýzy učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy, v rámci které autor srovnával učebnice s osmi různých vydavatelství schválené MŠMT pro výuku na základních školách v České republice pro školní rok 2005/2006. Autor seznamuje s výsledky výše zmíněné srovnávací pojmové analýzy a následně se snaží zjistit, které pojmy můžeme označit ve výuce zeměpisu za nepřiměřené věku žáků. Svá zjištění autor dokazuje na pedagogickém výzkumu, který se konal v průběhu jednoho školního roku na vzorku 26 žáků. Výzkum spočíval ve zjišťování míry porozumění sociogeografickým pojmům uváděných ve většině zkoumaných učebnic. Výzkum naznačuje, že existují pojmy, s jejichž porozuměním mohou mít žáci problémy. Výsledný seznam problémových pojmů může být užitečný nejen pro učitele, ale i pro autory učebnic, neboť naznačuje, u kterých pojmů je třeba klást důraz na jejich didaktickou transformaci v učebnicích i ve výuce. Výsledným zjištěním je poznatek, žádný ze sociogeografických pojmů uváděných ve zkoumaných učebnicích nelze označovat za nepřiměřený věku žáků. Závisí pouze úrovni didaktické transformace každého z pojmů, která v některých případech neodpovídá úrovni kognitivního vývoje žáků.
Anotace anglicky
The contribution is based on frequency concept analysis of Czech secondary school human geography textbooks, in that author compared textbooks from eight different publishing houses, allowed for lessons at Czech secondary schools in years 2005/2006. Author acquiet with results of over mentioned concept analysis and tried to find what concepts might in geography lessons to be called unadequate to the pupil's age. The findigs are proved on educational research which proceeded during one year on the sample of 52 pupil's. The result is a fact that every human geographical concept in researched textbooks is adequate to the pupil's age. The concept understanding problems depend only on the didactical transformation level, which in some cases doesn't comply with pupil's cognitive development.
VytisknoutZobrazeno: 16. 6. 2024 20:11