Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOŠULIČ, Ondřej, Radek MICHALKO a Vladimír HULA. Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape. Ecological Engineering. 2014, roč. 68, July, s. 133-142. ISSN 0925-8574. doi:10.1016/j.ecoleng.2014.03.030.
 2. 2013

 3. VILD, Ondřej a Robert STEJSKAL. Vliv expertimentální pastvy na lesní podrost v NP Podyjí. Thayensia. Znojmo, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 27-38. ISSN 1212-3560.
 4. 2009

 5. ECKSTEIN, Rolf Lutz, Jiří DANIHELKA a Annette OTTE. Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation. Biologia. Bratislava: Versita, 2009, roč. 64, č. 1, s. 69-80. ISSN 0006-3088.
 6. DANIHELKA, Jiří, Harald NIKLFELD a Helena ŠÍPOŠOVÁ. Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2009, roč. 81, č. 2, s. 151–171. ISSN 0032-7786.
 7. 2008

 8. DOLÁK, Jan. Cultura do patrimônio e sua conservaçao. In Um olhar contemporâneo sombre a preservação do patrimônio cultural material. 1. vyd. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2008. s. 218 - 230. ISBN 85-85822-03-1.
 9. SVOBODA, Tomáš, Michal MAZÍK, Miloš KLÍMA, Pavel SLAVÍČEK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Lokální modifikace povrchu plazmovou tužkou. In Sborník - Muzea, památky a konzervace 2008. Brno: Technické muzeum Brno, 2008. s. 124-128, 8 s. ISBN 978-80-86413-53-2.
 10. DOLÁK, Jan. Nepřeháníme to občas s tou konzervací? In Muzea, památky a konzervace 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 193-194. ISBN 978-80-86413-53-2.
 11. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Výzkum saproxylických brouků ve zvláště chráněných územích. In Výzkum v ochraně přírody. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2008. s. 34-34. ISBN 978-80-7399-498-3.
 12. 2007

 13. ČÍŽEK, Lukáš, Jan ROLEČEK a Jiří DANIHELKA. Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa. Praha: Academia, 2007, roč. 55, č. 6, s. 266-268. ISSN 0044-4812.
 14. VYKOUKOVÁ, Jitka, Helena BŘEZINOVÁ, Marek FIKRLE, Jaroslav FRÁNA, Miroslav KRÁLÍK, Michal LUTOVSKÝ, Alena SAMOHÝLOVÁ a Lubor SMEJTEK. Náramky z Turska-Těšiny: Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách. 2007, roč. 11, -, s. 205-225. ISSN 1214-3553.
 15. ČTYROKÝ, Pavel, Jiří DANIHELKA, Josef CHYTIL, Dagmar CHYTILOVÁ, Jiří KMET, Oldřich KROUPA, Vojen LOŽEK, Ladislav PLÁNKA a Josef PETRUŠ. Pálava. In Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. et al., Brněnsko. 1. vyd. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, 2007. s. 725-780. Chráněná území ČR. Vol. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
 16. PETRÁKOVÁ, Lenka a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Preliminary results on the interaction of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) with other ants (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News. 2007, roč. 10, č. 1, s. 118. ISSN 1994-4136.
 17. DANIHELKA, Jiří. Slanisko u Nesytu. In Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová D. (eds.), Botanicky významná území České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007. s. 290-295. bez názvu edice a čísla svazku. ISBN 978-80-87051-14-6.
 18. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří a Markéta OMELKOVÁ. The present distribution and nest tree characteristics of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in South Moravia. Myrmecological News. 2007, roč. 10, č. 1, s. 85-90. ISSN 1994-4136.
 19. 2006

 20. ECKSTEIN, R. L., R. A. O'NEIL, Jiří DANIHELKA, A. OTTE a W. KÖHLER. Genetic structure among and within peripheral and central populations of three endangered floodplain violets. Molecular Ecology. Blackwell Publishing Ltd., 2006, roč. 15, č. 9, s. 2367-2379. ISSN 0962-1083.
 21. PEŠKA, Jaroslav, Miroslav KRÁLÍK a Alena SELUCKÁ. Rezidua a otisky organických látek v korozních produktech mědi a jejích slitin. Pilotní studie. Industrie starší doby bronzové. Památky archeologické. 2006, roč. 97, -, s. 5-46. ISSN 0031-0506.
 22. 2005

 23. BARTÁK, Miroslav, Rudolf ROZKOŠNÝ a Štěpán KUBÍK. Athericidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 130-131. Příroda, 1. ISBN 80-213-1434-6.
 24. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Blephariceridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 42-44. ISBN 80-213-1434-6.
 25. PEŠKA, Jaroslav, Tomáš BERKOVEC, Martin HLOŽEK, Petr KRUPA, Tomáš TROJEK, Eva DROZDOVÁ, Zuzana KOLDÍNSKÁ, Miroslav KRÁLÍK a Alena SELUCKÁ. Dosavadní výsledky mezioborové spolupráce na nálezech ze starší doby bronzové v Hulíně - U Isidorka. In Ročenka 2004 Archeologické centrum Olomouc. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2005. s. 68-93. ISBN 80-903423-6-1.
 26. PEŠKA, Jaroslav, Martin HLOŽEK, Miroslav KRÁLÍK, Alena SELUCKÁ, Antonie RICHTROVÁ a Renata PELÍŠKOVÁ. Konzervace a materiálový průzkum kovových nálezů ze starší doby bronzové z Hulína - U Isidorka. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň 2005. 2005. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2005. s. 49-57. ISSN 1801-1179.
 27. KRÁLÍK, Miroslav a Mikael JÄGERBRAND. Konzervace a muzealizace archeologických nálezů ve vztahu k výzkumu pravěkých otisků prstů. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň 2005. 2005. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2005. s. 58-69, VIII-IX, 14 s. ISSN 1801-1179.
 28. GREGOR, František, Rudolf ROZKOŠNÝ, Miroslav BARTÁK a Štěpán KUBÍK. Muscidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 427-439. Příroda, 1. ISBN 80-213-1434-6.
 29. HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK, Aloisie POULÍČKOVÁ, Martina VAŠUTOVÁ a Petra HÁJKOVÁ. Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Actaea, 2005. 86 s. Actaea. ISBN nepřiděleno.
 30. 2004

 31. BARTONIČKA, Tomáš, Joanna FURMANKIEWICZ a Daniel HORÁČEK. Bats of the Sudety Mts. 2004.
 32. ECKSTEIN, R. Lutz, Jiří DANIHELKA, Norbert HÖLZEL a Anette OTTE. The effects of management and environmental variation on population stage structure in three river-corridor violets. Acta oecologica. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 25, 1-2, s. 83-91. ISSN 1146-609X.
 33. 2003

 34. KLÍMA, Miloš a Alena SELUCKÁ. Koncepce technologie Metodického centra konzervace při odstraňování následků povodní. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře 2003 v Brně. Brno: Technické muzeum v Brně, 2003. s. 56-59. ISBN 80-86413-12-8.
 35. PŘÍHODA, Jiří. Konzervátor-restaurátor předmětů kulturního dědictví - muzeologie ; příprava nového studijního oboru na MU v Brně. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 696-696. ISBN 0009-2770.
 36. KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK a Martin ŠÍRA. Praktická ukázka nového konstrukčního řešení plazmové tužky. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře 2003 v Brně. Brno: Technické muzeum, 2003. s. 87-90. ISBN 80-86413-12-8.
 37. 2002

 38. MIKÁTOVÁ, Blanka a Zdeněk ŘEHÁK. Amphibia and Reptilia. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002. s. 51-61. ISBN 80-210-2774-6.
 39. GAISLER, Jiří, Josef CHYTIL a Zdeněk ŘEHÁK. Introduction. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002. s. 11-27. ISBN 80-210-2774-6.
 40. DANIHELKA, Jiří a Kateřina ŠUMBEROVÁ. Louky na Soutoku: zalesňovat, nebo nezalesňovat? Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, roč. 16, č. 5, s. 27. ISSN 1213-0699.
 41. ŘEHÁK, Zdeněk a Petr KOUBEK. Mammalia: Carnivora, Lagomorpha and Artiodactyla. In Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002. s. 151-160. ISBN 80-210-2774-6.
 42. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří GAISLER a Josef CHYTIL. Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. 1st ed. Brno: Masaryk University Brno, 2002. 162 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 106. ISBN 80-210-2774-6.
 43. 2001

 44. DANIHELKA, Jiří a Vít GRULICH. Botanicky významné lokality v okolí Valtic. In Město Valtice. 1. vyd. [Břeclav]: Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, 2001. s. 43-59. Knižnice sborníku Jižní Morava, nr. 26. ISBN 80-86181-48-0.
 45. DANIHELKA, Jiří. Flóra a vegetace zámeckého parku ve Valticích. In Město Valtice. 1. vyd. [Břeclav]: Pro město Valtice vydalo nakladatelství Moraviapress, 2001. s. 114-126. Knižnice sborníku Jižní Morava, nr. 26. ISBN 80-86181-48-0.
 46. 2000

 47. GREGEROVÁ, Miroslava. Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, VII, č. 1, s. 152-154. ISSN 1212-6209.
 48. 1999

 49. ROVNANÍKOVÁ, Pavla, Miroslava GREGEROVÁ a Naděžda KRMÍČKOVÁ. Složení a náhrada omítek historických staveb. In XI. Mezinárodní końference, 18.-20. října 1999 - Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1999. s. 157-160.
 50. 1998

 51. HOLMAN, Pavel. Současná konzervátorská literatura a jiné oborové prameny. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 1998. s. 127-131. ISSN 1212-2742.
 52. 1997

 53. KLÍMA, Miloš, Jan JANČA, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK a Pavel SULOVSKÝ. Application of plasma-liquid system to conservation treatment of ancient artifacts. In ELMECO 97. Naleczow, Poland: Lublin Tech. University, Poland, 1997. s. 20-25. ISBN 83-87270-86-5.
 54. KLÍMA, Miloš, Jan JANČA, Pavel SLAVÍČEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Antonín BRABLEC. New methods applying plasma in liquid environment for the treatment and conservation of ancient artefacts. In 18th Symp. on Plasma Physics and Technology. Prague, Czech Republic: Czech Tech. University, Prague, 1997. s. 285-287. ISBN 80-01-01641-2.
 55. 1996

 56. HOLMAN, Pavel. Postavení konzervace v rámci muzea. Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, roč. 1996, 6-7, s. 8-9. ISSN 1213-2152.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 7. 2022 18:54