DOLÁK, Jan. Nepřeháníme to občas s tou konzervací? In Muzea, památky a konzervace 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 193-194, 2 s. ISBN 978-80-86413-53-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nepřeháníme to občas s tou konzervací?
Název anglicky Don´t We Sometimes Exggerate it with the Conservation?
Autoři DOLÁK, Jan (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Muzea, památky a konzervace 2008, od s. 193-194, 2 s. 2008.
Nakladatel Technické muzeum v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00027933
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86413-53-2
Klíčová slova česky konzervace;muzeum
Klíčová slova anglicky conservation; museum
Štítky conservation, museum
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 1. 3. 2013 10:07.
Anotace
Autor vysoce oceňuje úlohu muzejní konzervace, upozorňuje na rozsáhlost sbírek uložených v českých muzeích a jejich zatím ne optimální fyzický stav a snaží se najít důvody ( zanedbání v minulých období, špatné či neexistují sbírkotvorné plány apod.). Upozorňuje na problematiku mobility sbírek, které někdy brání přísnější požadavky na vypůjčitele než na úroveň vlastních depozitářů. Autor se domnívá, že v mnoha českých muzeích je zbytečný zákaz fotografování v expozicích, což dokládá opačným přístupem v mnoha prestižních muzeích v zahraničí. Zpochybňuje i význam vybírání zvláštních poplatků za umožnění fotografování v expozicích. Na závěr se autor zamýšlí nad postavením konzervátora v českých muzeích.
Anotace anglicky
The author highly appresiates the task of the museum conservation, refers to the extent of collections stored in Czech museums and their,for the time being,not optimum physical state and tries to find reasons(neglect in the past period, poor or nonexistent collection works plans, etc.). He discusses the issue of mobility of collections that is sometimes obstructed by stricker requirements for the borrower than the level of depositories themselves. The author bevieves there is needlees prohibition of taking pictures at exhibitions in many Czech museums, which he demonstrates by an opposite approach in lots of prestigious museums abroad. He also impugns the importance of collecting special fees to allow taking pictures at exhibitions. In conclusion, the author deals with the conservator s position in Czech museums.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 4. 7. 2020 12:06