Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 684-692, 761, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2.

  2008

  1. DOLÁK, Jan. A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 1. vyd. Changsha: ICOFOM, 2008, s. 115-121. ISBN 978-3-00-025442-0.
  2. DOLÁK, Jan. Documentation of the recent period in the Czech Republic. In Connecting Collecting. 1. vyd. Stockholm: Samdok, Nordiska museet, 2008, s. 108 -109. ISSN 1651-1581.
  3. DOLÁK, Jan. Jiří Špét - osmdesátiletý. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 19-20. ISSN 1213-2152.
  4. DOLÁK, Jan. Komunikace prostřednictvím muzejních expozic. In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008, s. 35-39. ISBN 978-80-8083-596-5.
  5. HOLMAN, Pavel. Moderní materiály v muzeích z muzeologického pohledu. In Moderní materiály ve sbírkách - odborný seminář. 1. vyd. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2008, s. 49-53.
  6. DOLÁK, Jan. Nepřeháníme to občas s tou konzervací? In Muzea, památky a konzervace 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008, s. 193-194. ISBN 978-80-86413-53-2.
  7. DOLÁK, Jan. Osmdesátník Jiří Špét. Múzeum. Bratislava: Slovenské národné muzeum, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 58-59. ISSN 0027-5263.
  8. DOLÁK, Jan. Task of Museums in Intercultural Communication. In Intercultural and Interreligious Dialogue for Sustainable Developement. 1. vyd. Moskva: Russian Academy for Public Administration under the President of the Russian Federation, 2008, s. 176-177. ISBN 978-5-7729-0335-3.
  9. DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
  10. JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 3-19. ISSN 1211-4669.

  2007

  1. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy). In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. - 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice. 1. vyd. Plzeň: Grafia, s. r. o., 2007, s. 171-178, 239 s. ISBN 978-80-87046-12-8.
  2. DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin. In Teorie a praxe - dokumentace společnosti. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007, s. 11-18. ISBN 80-86413-40-3.
  3. RÁJA, Martin. Učitel Jan Kupka a muzeum ve Vyškově. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, příspěvková organizace, 2007, s. 113-117. ISBN 978-80-254-0871-1.
  4. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem. Múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2007, roč. 2007/LIII, č. 3, s. 59-59. ISSN 0027-5263.

  2006

  1. DOLÁK, Jan. Dokumentace současnosti doma i ve světě. In Teorie a praxe - dokumentace současnosti, Sborník z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006, s. 4-20. ISBN 80-86413-31-4.
  2. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123.
  3. HOLMAN, Pavel. Prezentace textilu v evropských muzeích. Střípky z evropských muzeí. In Textil v muzeu. Prezentovat, ano či ne? 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006, s. 25-28. ISBN 80-86413-36-5.

  2005

  1. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982.

  2004

  1. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 270 s. ISBN 80-7315-090-5.
  2. DOLÁK, Jan. Několik poznámek o špatné komunikaci. In Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2004, s. 34-36.

  2003

  1. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění. Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituální a performační aspekty muzejní animace. 2003. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, 124 s. ISBN 80-7028-205-3.
  3. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2003, roč. 10, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-6866.

  2002

  1. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
  2. DOLÁK, Jan. Muzeum a změna. 2002.

  2001

  1. HOLMAN, Pavel. Muzejník a jeho práce v terénu. In Metodika muzejní práce v terénu aneb Muzejník jako sběrač, lovec, objevitel. Sborník přednášek ze semináře 22. - 23. června 2000. "1st ed.". Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001, s. 3.
  2. DOLÁK, Jan. Nové muzejní instalace na Třeboňsku a Pacovsku. In In Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky. Sborník přednášek ze semináře 21.-22.6.2001 v Hodoníně. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001, s. 82-83.

  2000

  1. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070.

  1996

  1. DOLÁK, Jan. Buď vítán, přítěži. In Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996, s. 47 - 51.
  2. HOLMAN, Pavel. Postavení konzervace v rámci muzea. Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, roč. 1996, 6-7, s. 8-9. ISSN 1213-2152.
  3. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 19:34