Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2009. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2009. 136 s. Účetnictví a daně, 3183. ISBN 978-80-247-2917-6.
 2. 2008

 3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2008. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 136 s. Účetnictví a daně, 3183. ISBN 978-80-247-2522-2.
 4. 2007

 5. SUCHÁNEK, Petr. Analýza koncepce ekonomické efektivnosti v podnikovém hospodářství. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 339-351, 12 s. ISBN 978-80-225-2472-8.
 6. SUCHÁNEK, Petr. Aplikace mikroekonomické koncepce ekonomické efektivnosti do podnikové praxe. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 54-65, 10 s. ISSN 1213-2446.
 7. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cestovní náhrady 2007. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. 131 s. Účetnictví a daně, 2811. ISBN 978-80-247-1924-5.
 8. MOKRIČKA, Peter, Miroslava ŠIKULOVÁ a Martin SVOBODA. Discountzertifikate als Instrument der Konstensenkung. In Tagung des AK Controlling der Controlling Professoren/Innen an Fachhochschulen. Görlitz/Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2007. s. 54 do 67, 14 s. ISBN 978-3-9811021-5-4.
 9. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Financování krajů a obcí. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 373-379, 462 s. ISBN 978-80-7041-824-6.
 10. SVÍTIL, Martin a František KALOUDA. Kolik stála privatizace v ČR. Periodica Academica. Brno: VŠKE, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 21-25. ISSN 1802-2626.
 11. NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8.
 12. DÁVID, Radovan. Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve vztahu k zásadě ochrany povinného. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 253-256. ISSN 1210-9126.
 13. 2006

 14. SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In Advances in economics: theory and applications. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 125-138. ISBN 975-6339-06-3.
 15. SUCHÁNEK, Petr. Economic Efficiency of Industrial Enterprises in the Czech Republic. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-15. ISSN 1306-1089.
 16. SUCHÁNEK, Petr. Měření výkonnosti firmy pomocí indexu ekonomické efektivnosti. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 1411-1417. ISBN 80-245-1091-X.
 17. SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 s. Monografie 1. ISBN 80-210-3985-X.
 18. 2005

 19. SUCHÁNEK, Petr. Analýza různých pojetí ekonomické přidané hodnoty. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. s. 763-774. ISBN 80-969181-1-7.
 20. SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005. s. 73-76. ISBN 80-225-2110-8.
 21. KAŠPAR, David. Kalkulace jako manažerský nástroj. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 121-128. ISBN 80-969181-3-3.
 22. KAŠPAR, David. Využití kalkulací v podmínkách českých podniků. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík II. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. s. 680-686. ISBN 80-969181-1-7.
 23. 2004

 24. SUCHÁNEK, Petr. Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 503-512. ISSN 0032-3233.
 25. MALÝ, Ivan a Robin ŠEBESTA. Interpretační obtíže při práci s náklady, resp. výdaji na zdravotní péči. In Edukační sborník XXVIII. Brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2004. s. 323-324. ISBN 80-86793-01-X.
 26. 2002

 27. SCHWANHAEUSER WULFF, Kräuff Rainer, M. MURRAY a M. ORMISTON. A prospective audit of non-clinical causes of "bed blocking" in acute surgical wards. Annals of the Royal College of Surgeons of England. England: Royal College of Surgeons of England, 2002, roč. 2002, č. 84, s. 340-1, 2 s. ISSN 1473-6357.
 28. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte. In Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. s. 157-172. ISBN 80-86598-36-5.
 29. FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Mikroekonomie I. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita, 2002. 211 s. ISBN 80-210-2966-8.
 30. 2001

 31. FUCHS, Kamil. Mikroekonomie. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianske združenie Financ, 2001. 182 s. ISBN 80-96702-3-8.
 32. 2000

 33. FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 51-59. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 80-8055-354-8.
 34. FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu v ekonomii a jejich místo v soudobé teorii. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 185-194. Spisy ESF MU. ISBN 80-210-2368-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2021 09:14