Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit. Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.

  2006

  1. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.

  2005

  1. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace. první. Praha: Triton, 2005, 167 s. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.

  2004

  1. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
  2. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004, s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 21:30