Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit. Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
  2. 2006

  3. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
  4. 2005

  5. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace. první. Praha: Triton, 2005. 167 s. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
  6. 2004

  7. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
  8. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 10:52