Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. VOKURKA, Jan. Onemocnění dutiny ústní pro všeobecné lékaře. In Seminář SVL ČLS JEP. 2015.
 2. 2008

 3. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans. In The 9th European Oral Microbiology Workshop (EOMW 2008). 2008.
 4. KUKLETOVÁ, Martina, Filip RŮŽIČKA, Ivo SEDLÁČEK, Jarmila KUKLOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Isolation of Candida spp. in dental plaque of ECC affected children. International Poster Journal. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2008, roč. 10, č. 02, s. 398-399. ISSN 1612-7749.
 5. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Rizikový pacient a specializovaná zubní péče. Praktické zubní Lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 56, č. 5, s. 61-65. ISSN 1213-0613.
 6. 2007

 7. HOLÁ, Veronika, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie ve výuce studijního směru Zubní lékařství na LF MU. In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 48. vyd. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007. s. 298-609. ISBN 0009-0646.
 8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN a Jiří VANĚK. Úloha genetiky v zubním lékařství - současnost a perspektivy. In Středoevropské sympozium IX. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ A DENTÁLNÍ DNY. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-26. ISBN 978-80-210-4461-6.
 9. 2006

 10. KUKLETOVÁ, Martina. Sympózium primárnej prevencie ústného zdravia. LF UPJS Košice, 2006.
 11. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 promoter polymorhhism with gingivitis in children. In Program a abstrakta 11. konference EADPH. 1. vyd. Praha: Karlova Univerzita v Praze, 2006. s. 94.
 12. 2005

 13. VANĚK, Jiří. Člen a místopředseda oborové rady 10/II IGA MZ ČR. IGA MZ ČR, 2005.
 14. 2000

 15. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. Plzeňský lékařský sborník. Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2000, roč. 2000, č. 67, s. 143-146. ISSN 0551-1038.
 16. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 33-34. ISBN 80-238-5214-0.
 17. 1997

 18. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Dental pulp involvement in rampant caries attack. In The 8th Biennial Congress European Society of Endodontology. Göteborg: Congress Endodontology, 1997. s. 5-6.
 19. KUKLETOVÁ, Martina. Stomatology for students of general medicine. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 1997. 139 s. Masarykova Univerzita, 1. vydání. ISBN 80-210-1611-6.
 20. 1994

 21. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. SEM investigation in endodontics. In Electron Microscopy. 1. vyd. Paris: Lés editions des Physique, 1994. s. 1185-1186. ISBN 2-86883-225-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 06:09