Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK a Monika SCHWARZOVÁ. Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. s. 158-159. ISBN 80-8064-263-X.
 2. 2005

 3. BROŽEK, Vlastimil, Libor MASTNÝ, Zlatko ŠRANK, Marek ELIÁŠ a Jan JANČA. Odbourávání nikotinu na fotoaktivních katalyzátorech různé provenience. In CHISA 2005, Sborník 52. Konference chemického a procesního inženýrství. 1. vyd. Praha: Ed. J. Novosad, Procesní inženýrství Praha, 2005. s. 191-191. ISBN 80-86059-42-1.
 4. BATISTOVÁ, Anna. Poezie destrukce. Typologie, periodizace a reflexe destrukce filmových pohyblivých obrazů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17/2005, 3 (59), s. 27-46. ISSN 0862-397X.
 5. 2004

 6. FAIMON, Jiří, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK, Monika SCHWARZOVÁ a Jindřich ŠTELCL. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic). Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2004, roč. 38, č. 1, s. 9-13. ISSN 0231-9365.
 7. 2002

 8. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002. s. 100-103. ISBN 80-8064-145-5.
 9. 2001

 10. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 85-89. ISSN 1212-2025.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2021 07:27