Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU. 2008.
  Internetové stránky festivalu
  Název česky: Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU
  Název anglicky: Drápek 2008 - Festival of Drama Education
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: festival; discussion; presentation; drama education; students; professional public; public

  Změnila: MgA. Lenka Polánková, Ph.D., učo 70805. Změněno: 30. 1. 2009 14:23.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. : Česká televize, 2008. pořad Milénium.
  URL URL
  Název česky: Kreativita v budoucnosti
  Název anglicky: Creativity in the future
  RIV/00216224:14210/08:00034346 Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Humpolíček, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: creativity; future; discussion

  Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 18. 12. 2008 10:11.
 3. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA, Matěj ŠTEFANÍK a Michal HEJČ. Projekt FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. s. 33-39, 7 s. ISBN 978-80-210-4774-7.
  Název česky: Projekt FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues)
  Název anglicky: Project FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues)
  RIV/00216224:14310/08:00034385 Stať ve sborníku. Informatika. čeština. Česká republika.
  Hřebíček, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Kisza, Karel (203 Česká republika) -- Štefaník, Matěj (203 Česká republika) -- Hejč, Michal (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: project FEED; eContentPlus; eParticipation; eGovernment; cross-country deliberation discussion forum
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., učo 993. Změněno: 20. 3. 2010 11:45.
 4. SLÁDKOVÁ, Iva a Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy. E-psychologie, 2008, roč. 2, č. 4, s. 13-23. ISSN 1802-8853.
  Název česky: Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy
  Název anglicky: Subjective meaning attributed to circumstances in the course of establishing of eating disorder
  RIV/00216224:14230/08:00027313 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Sládková, Iva (203 Česká republika, garant) -- Vybíral, Zbyněk (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Internet; discussion; eating disorder; anorexia; bulimia
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 12. 1. 2009 09:04.
 5. 2007

 6. PITNER, Tomáš, Michael DERNTL, Thorsten HAMPEL a Renate MOTSCHNIG. Web 2.0 as Platform for Inclusive Universal Access in Cooperative Learning and Knowledge Sharing. Journal of Universal Computer Science, Graz, Austria: Know-Center, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-56. ISSN 0948-695X.
  Název česky: Web 2.0 jako platforma pro Inclusive Universal Access v kooperativním učení a sdílení znalostí
  RIV/00216224:14330/07:00040349 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Rakousko.
  Pitner, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Derntl, Michael (40 Rakousko) -- Hampel, Thorsten (276 Německo) -- Motschnig, Renate (40 Rakousko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Inclusive Universal Access; Person-centeredness; CSCW; Web 2.0; groupware;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Změněno: 26. 4. 2011 14:56.
 7. 2006

 8. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.

  Klíčová slova anglicky: conference; discussion; innovation; marketing; management; cities; towns; regions

  Změnil: Mgr. Tomáš Boruta, učo 230006. Změněno: 18. 3. 2008 17:29.
 9. 2005

 10. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU. Praha: Agora CE, 2005. 34 s. Agora CE.
  URL
  Název česky: Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU
  Název anglicky: On the way to the Parliament or how to debate the EU
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: European union; discussion; students

  Změnil: Mgr. Vojtěch Ripka, učo 42699. Změněno: 16. 6. 2009 21:24.
 11. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 206-207, 2 s. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
  Název česky: Pár střípků do mozaiky
  Název anglicky: Fragments to Add to the Mozaic
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: liturgy; music; pitch (in melody); discussion; books and pictures; a window

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 26. 6. 2009 11:59.
Zobrazeno: 23. 2. 2020 17:57