SLÁDKOVÁ, Iva a Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy. E-psychologie, 2008, roč. 2, č. 4, s. 13-23. ISSN 1802-8853.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy
Název česky Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy
Název anglicky Subjective meaning attributed to circumstances in the course of establishing of eating disorder
Autoři SLÁDKOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant) a Zbyněk VYBÍRAL (203 Česká republika).
Vydání E-psychologie, 2008, 1802-8853.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00027313
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Internet; discussion; eating disorder; anorexia; bulimia
Štítky anorexia, bulimia, discussion, eating disorder, internet
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 12. 1. 2009 09:04.
Anotace
Zdrojem výzkumu byla diskusní fóra na čtyřech českých a jednom slovenském portálu věnovaná zdraví a poruchám příjmu potravy Obsahovou analýzou 378 příspěvků od 259 dívek byly získány nejčastěji zmiňované faktory podílející se na rozvoji PPP u dospívajících dívek. Kvalitativní obsahovou analýzou textů v internetových diskusích jsme hledali subjektivní významy, které faktorům vzniku onemocnění připisují samy dívky. Byly formulovány následující výzkumné otázky: Které faktory vnímaly dívky jako důležité v období vzniku nemoci? Jaké hypotézy měly / mají dívky o příčině onemocnění? Zjištění diskutujeme v kontextu jiných publikovaných, podobně zaměřených výzkumů.
Anotace anglicky
Four Czech and one Slovak portal dedicated to health matters were used as a research source here. The content analysis of 378 stories collected from 259 girls was the source of the most frequently mentioned factors contributing to the development of eating disorders of adolescent girls. Using the qualitative content analysis of the texts from the discussions we have searched for subjective meaning, which the girls have assigned as the main factors of this disorders occurrence. The research questions were formulated: Which factors were perceived by girls as important at the time of the disorders onset? What hypotheses were used by the girls to explain the disorders cause?
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2020 00:36