Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU. 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. : Česká televize, 2008. pořad Milénium.
 3. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA, Matěj ŠTEFANÍK a Michal HEJČ. Projekt FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. s. 33-39, 7 s. ISBN 978-80-210-4774-7.
 4. SLÁDKOVÁ, Iva a Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy. E-psychologie, 2008, roč. 2, č. 4, s. 13-23. ISSN 1802-8853.
 5. 2007

 6. PITNER, Tomáš, Michael DERNTL, Thorsten HAMPEL a Renate MOTSCHNIG. Web 2.0 as Platform for Inclusive Universal Access in Cooperative Learning and Knowledge Sharing. Journal of Universal Computer Science, Graz, Austria: Know-Center, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-56. ISSN 0948-695X.
 7. 2006

 8. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 9. 2005

 10. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU. Praha: Agora CE, 2005. 34 s. Agora CE.
 11. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky. In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. s. 206-207, 2 s. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2020 15:02