Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
 2. 2006

 3. PAPOUŠEK, Dalibor. Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 283-285. ISSN 1210-3640.
 4. PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 207-224. ISSN 1210-3640.
 5. 2002

 6. PAPOUŠEK, Dalibor. Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 95-112. ISSN 1210-3640.
 7. 2001

 8. PAPOUŠEK, Dalibor. The Soviet school of historians of early Christianity and its influence in former Czechoslovakia: the question of Jesus' historicity. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN a Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. s. 119-135. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7.
 9. 1999

 10. DOLEŽALOVÁ, Iva. Raně křesťanská misie a problém konverze. In Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999. s. 80-90. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 12:39