Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. NĚMEC, Martin. Affirmative Statements Reflected in Students' Translations. In Hradec Králové Anglophone Conference 2017. 2017.
 2. 2008

 3. HANUŠOVÁ, Světlana. Diferenciace procesu vyučování anglického jazyka na základě diagnostiky zvláštností, potřeb a preferencí žáků. In Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 65-75. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 10. ISBN 978-80-7315-165-2.
 4. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 5. 2007

 6. HANUŠOVÁ, Světlana a Rita Chalmers COLLINS. Integrating Courses in a Teacher Training Programme. In New Trends in Educating Future Teachers of English III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 29-38, 9 s. ISBN 978-80-244-1851-3.
 7. HANUŠOVÁ, Světlana a Rita Chalmers COLLINS. Integrating Courses in a Teacher Training Programme. In TEA Linz Connexion. 2007.
 8. 2006

 9. 2005

 10. PODROUŽKOVÁ, Lucie a Světlana HANUŠOVÁ. Celostátní konference učitelů angličtiny na PdF. @muni.cz. Masarykova univerzita v brně, 2005, říjen 2005. ISSN 1801-0814.
 11. PODROUŽKOVÁ, Lucie. The Participants Guide to the History of the ELT Conferences. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. 2 s. The Messenger, 5. ISSN 1214-6676.
 12. 2004

 13. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ a Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. s. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
 14. 2002

 15. CHOVANEC, Jan. Using a book on law as a textbook of legal English: a case study. In Proceedings: International Conference on Teaching Legal English at Universities, Olomouc 12-13 September 2001. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 81-85. ISBN 80-244-0391-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 13:10