Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VÁCLAVÍK, Ladislav. The role of Quizlet in learning business vocabulary. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, roč. 10, č. 1, s. 69-88. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2020-1-6.
  URL
  Název česky: Úloha Quizletu při osvojování slovní zásoby v obchodní angličtině
  RIV/00216224:14640/20:00118060 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Václavík, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: context; flashcards; ICT; translation; vocabulary acquisition
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D., učo 20439. Změněno: 17. 8. 2021 09:40.
 2. 2018

 3. VÁCLAVÍK, Ladislav. To use or not to use: adapting the textbook for the course of English for laboratory technicians. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 91-99. ISSN 1804-9435.
  URL
  Název česky: Použít či ne: adaptace učebnice ke kurzu angličtiny pro laboratorní techniky
  Název anglicky: To use or not to use: adapting the textbook for the course of English for laboratory technicians
  RIV/00216224:14640/18:00102424 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Václavík, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: textbook; adaptatio; laboratory technicians; ESP
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku. Po vložení URL nezapomeňte vybrat také správný Typ URL.
  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 12. 4. 2019 11:02.
 4. 2017

 5. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom. Casalc Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2,roč.7, č. 2, s. 163-175. ISSN 1804-9435.
  Název česky: Podpora motivace a nezávislosti studentů ve virtuální třídě
  Název anglicky: Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom
  RIV/00216224:14640/17:00100390 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Katrňáková, Hana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: asynchronous communication; ESP; EAP; ICT; motivation; synchronous communication; videoconferencing
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku. Po vložení URL nezapomeňte vybrat také správný Typ URL.
  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 25. 4. 2018 16:02.
 6. 2016

 7. VÁCLAVÍK, Ladislav. Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2016, Vol. 6, Issue 1, s. 33-52. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2016-0002.
  URL
  Název česky: Myslet tvůrčím způsobem: zavádění nových didaktických metod v rámci kurzu Angličtina pro laboratorní techniky
  RIV/00216224:14640/16:00090137 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. angličtina. Německo.
  Václavík, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ESP; innovation; collaboration; creativity; group work; motivation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 17. 5. 2018 13:53.
 8. 2013

 9. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 144 s. ISBN 978-80-210-6592-5.
  Název česky: Angličtina jako lingua franca moderního světa
  Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: discourse, EFL, ELF, ESP, legal discourse, semantics, pragmatics
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 14:12.
 10. 2010

 11. SUDICKÝ, Petr. A Three-Level ESP Analysis for Educational Purposes [poster]. In TALC9. 9th Teaching and Language Corpora Conference. 2010.
  URL
  Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Corpus Linguistics, ESP, register studies
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Sudický, učo 105945. Změněno: 30. 1. 2019 20:55.
 12. 2007

 13. DVOŘÁK, Martin. ESP and Automated Large-Scale Testing. In Profilingua 2007, sborník příspěvků z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 6-9. ISBN 978-80-7043-610-3.

  Klíčová slova anglicky: ESP; English; language teaching; testing; large-scale testing; IT; intensive; multiple choice
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Martin Dvořák, Ph.D., učo 35981. Změněno: 4. 12. 2007 19:28.
 14. 2006

 15. DVOŘÁK, Martin. Attention Boosters in ESP Lectures. In LSP in Higher Education, Searching for Common Solutions. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology; Faculty of Military Technology, University of Defence, 2006. s. 68-70, 401 s. ISBN 80-214-3213-6.
  Název anglicky: Attention Boosters in ESP Lectures

  Klíčová slova anglicky: attention boosters; ESP; IT; English
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Martin Dvořák, Ph.D., učo 35981. Změněno: 3. 12. 2006 11:24.
 16. 2004

 17. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ a Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. s. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
  Název česky: Let do světa ESP
  Název anglicky: Flight into the Land of ESP
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Katrňáková, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Klímová, Blanka (203 Česká republika) -- Budíková, Barbora (203 Česká republika, domácí) -- Hradilová, Alena (203 Česká republika, domácí) -- Bísková, Daniela (203 Česká republika) -- Kollárová, Jana (203 Česká republika, domácí) -- Linhartová, Yvetta (203 Česká republika) -- Mydlářová, Tatjana (203 Česká republika) -- Němcová, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Pavlovová, Milada (203 Česká republika, domácí) -- Suchánková, Hana (203 Česká republika) -- Vystrčilová, Renata (203 Česká republika) -- Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: English for Specific Purposes; ESP; ELT; textbook
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D., učo 1583. Změněno: 30. 3. 2012 18:11.
 18. 2002

 19. CHOVANEC, Jan. Using a book on law as a textbook of legal English: a case study. In Proceedings: International Conference on Teaching Legal English at Universities, Olomouc 12-13 September 2001. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 81-85. ISBN 80-244-0391-9.
  Název česky: Využívání učebnice práva jako učebnice pro výuku právní angličtiny
  Název anglicky: Using a book on law as a textbook of legal English: a case study
  RIV/00216224:14210/02:00030464 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ESP; ELT; textbook writing; adaptation of materials
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 20:04.
Zobrazeno: 25. 1. 2022 05:02