VÁCLAVÍK, Ladislav. The role of Quizlet in learning business vocabulary. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, roč. 10, č. 1, s. 69-88. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2020-1-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The role of Quizlet in learning business vocabulary
Název česky Úloha Quizletu při osvojování slovní zásoby v obchodní angličtině
Autoři VÁCLAVÍK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, 1804-9435.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14640/20:00118060
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CASALC2020-1-6
Klíčová slova česky kontext; kartičky; ICT; překlad; osvojování slovní zásoby
Klíčová slova anglicky context; flashcards; ICT; translation; vocabulary acquisition
Štítky Business English, ConTeXt, ESP, flashcards, ICT, learning vocabulary, Quizlet
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D., učo 20439. Změněno: 17. 8. 2021 09:40.
Anotace
The article describes an experiment conducted in three ESP classes of Business English at the Faculty of Business and Administration of Masaryk University, Czech Republic. In two of the classes, the use of Quizlet was promoted both in class and out of class throughout the term. The learners in the remaining class, the control group, did not use Quizlet. Learners in different groups were asked to study carefully chosen sets of twenty English-Czech word pairs, using either Quizlet or classic, paper-based lists. In one of the Quizlet sets, the meaning of the words was illustrated using context clues. A series of two translation tests then gauged the students’ active and passive knowledge of the word meanings. The experiment was designed to determine if, and to what degree, Quizlet helps learners acquire vocabulary more efficiently, and to help us investigate the role of context in learning vocabulary. The present article describes and discusses the results of the experiment, which illuminate how students perceive Quizlet in terms of effectiveness and user-friendliness.
Anotace česky
Článek popisuje experiment provedený ve třech skupinách studentů obchodní angličtiny na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ve dvou třídách se po celý semestr propagovalo používání Quizletu jak ve třídě, tak mimo třídu. Žáci ve zbývající třídě, kontrolní skupině, Quizlet nepoužívali. Studenti v různých skupinách byli požádáni, aby studovali pečlivě vybrané sady dvaceti anglicko-českých slovních párů, a to buď pomocí kvízového, nebo klasického papírového seznamu. V jedné z Quizletových sad byl význam slov ilustrován pomocí kontextových vodítek. Série dvou překladových testů poté měřila aktivní a pasivní znalost významů slov. Experiment byl navržen tak, aby určil, zda a do jaké míry pomáhá Quizlet studentům při osvojování slovní zásoby. Současně měl zkoumat roli kontextu při učení slovní zásoby. Článek popisuje a diskutuje výsledky experimentu, které ozřejmují, jak studenti vnímají Quizlet z hlediska efektivity a uživatelské přívětivosti.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 05:14