Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Promoting Learner Autonomy in Classes of Business English using Quizlet. In Kateřina Sedláčková, Barbora Chovancová and Štěpánka Bilová. The Teacher´s Role in Developing Learner Autonomy. 1. vyd. Hongkong: Candlin & Mynard ePublishing Limited, 2020. s. 122-131. Autonomous Language Learning Series. ISBN 978-1-6592-7135-5.
 2. VÁCLAVÍK, Ladislav. The role of Quizlet in learning business vocabulary. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, roč. 10, č. 1, s. 69-88. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2020-1-6.
 3. 2019

 4. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie. In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019.
 5. 2018

 6. VÁCLAVÍK, Ladislav. One step for the teacher, a huge leap for the learners: taking off planet Textbook in classes of business English. 2018.
 7. VÁCLAVÍK, Ladislav. One step for the teacher, a huge leap for the learners: taking off planet Textbook in classes of business English. In IATEFL LASIG, Brno 2018. 2018.
 8. 2013

 9. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Practising negotiation skills in ESP classes with ICT support. In IATEF conference. 2013.
 10. 2012

 11. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 12. 2009

 13. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 14. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
 15. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815.
 16. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4.
 17. 2008

 18. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971.
 19. HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK a Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. s. 176-184, 8 s. ISBN 978-80-7368-577-5.
 20. HOLOUBEK, Ivan, Jiří HŘEBÍČEK a Ladislav DUŠEK. ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 2109-2117. ISBN 978-84-7653-074-0.
 21. HŘEBÍČEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. iEMSs 2008: International Congress on Environmental Modelling and Software. Workshop 12: ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. 2008.
 22. VÁŇOVÁ, Tamara. Informační technologie ve výuce aneb Moodle v síti škol. 2008.
 23. PITNER, Tomáš a Pavel PEŠAT. Informatik in Tschechischen Schulen im Rahmen aktueller Bildungsreform. In Treffen des Arbeitskreises Didaktik der Informatik. 2008.
 24. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137 - 148. ISSN 1802-4637.
 25. ŠČERBA, Tomáš. Niekoľko postrehov nad publikáciou Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 2, 2 s. ISSN 1210-9126.
 26. NAGY, Tibor, Milan KUBIATKO a Soňa NAGYOVÁ. Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu. Informatika v škole. 2008, roč. 17, 33/34, s. 20-24. ISSN 1335-616X.
 27. 2007

 28. SVOBODA, Pavel. Attitudes of University Teachers to ICT. In Simulation and Distance Learning. Brno: The CATE 2007 Conference Brno, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7231-240-5.
 29. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 30. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Radka SOŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Pavel ANDRES. ICT a řešení digitální knihovny chemoterapeutických režimů. In Edukační sborník 31. Brněnské onkologické dny a 21. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 58-60. ISBN 978-80-86793-09-2.
 31. KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, roč. 1, č. 1, 16 s. ISSN 1822-3532.
 32. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6.
 33. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
 34. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
 35. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, roč. 16, č. 2, s. 22-25. ISSN 1335-0404.
 36. PITNER, Tomáš. Informatika a informační a komunikační technologie. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 3 s. 1. ISBN 978-80-87000-11-3.
 37. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313.
 38. 2006

 39. KUBIATKO, Milan. How do teachers use information and communication technology in biology teaching. In Information & Communication Technology in natural science education. Lithuania: Siauliai University Press, 2006. s. 46-50. ISBN 9986-38-711-6.
 40. ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 101-118, 19 s. ISSN 1211-6971.
 41. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
 42. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER a Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006. s. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.
 43. 2005

 44. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
 45. ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0.
 46. HANUŠOVÁ, Světlana, Pavel VÁŇA a Tamara VÁŇOVÁ. E-learningová podpora výuky cizích jazyků na PdF. In Od programovaného učení k e-learningu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 34-38. ISBN 80-736-8053-X.
 47. TRNA, Josef. Fyzika v jednoduchých pokusech. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. s. 167-171. ISBN 80-8050-810-0.
 48. KLAPALOVÁ, Alena. ICT a e-business v malých podnicích. Praha: Economia, 2005. Moderní řízení.
 49. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
 50. KLAPALOVÁ, Alena. ICT and e-business in the Czech small and micro enterprises. In POSTMODERN SOCIETY AND CONSUMPTION PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SCIENCES. první. Kaunas, Litva: Vilnius University, 2005. s. 252-268, 16 s. ISBN 9986-19-735-X.
 51. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
 52. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
 53. ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 62-63. ISBN 80-210-3821-7.
 54. KALLABOVÁ, Eva a Bohumil FRANTÁL. Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst. In VAISHAR, Antonín a Vladimír IRA. Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005. s. 108-116, 8 s. ISBN 80-86407-05-5.
 55. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Krystyna SUJAK-LESZ, Jan LESZ a Andrzej KRAJNA. Projekt SYSTEM jako příklad mezinárodního využití ICT v přípravě učitelů přírodovědy. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. s. 232-236. ISBN 80-8050-810-0.
 56. KALLABOVÁ, Eva a Bohumil FRANTÁL. Use of Telecommunication and Information Technologies by Inhabitants of Small Moravian Towns. Moravian Geographical Reports. Brno: Institute of Geonics AS CR, 2005, roč. 13, č. 1, s. 25-37, 12 s. ISSN 1210-8812.
 57. KUBIATKO, Milan. Využívanie IKT na slovenských stredných školách učiteľmi biológie. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2005, roč. 14, č. 5, s. 225-229. ISSN 1210-3349.
 58. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.
 59. 2004

 60. ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. s. 1-6. ISBN 80-7044-571-8.
 61. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
 62. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971.
 63. 2003

 64. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
 65. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s.
 66. 2001

 67. KVIZDA, Martin. Nové směry celoživotního vzdělávání. In International Scientific Days 2001. 1. vyd. Nitra: SPU, 2001. s. 1349-1354. ISBN 80-7137-870-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 12:27