ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ICT v současné české škole pohledem vybraných médií
Název anglicky ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání 2004. vyd. Lázně Sedmihorky, Poškole 2004, od s. 28-35, 8 s. 2004.
Nakladatel Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/04:00019752
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-239-2598-9
Klíčová slova anglicky ICT; school; teaching; teacher; school culture; media
Štítky ICT, media, school, school culture, teacher, teaching
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 18. 6. 2008 23:10.
Anotace
Příspěvek je jedním z dílčích výstupů výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy). K nepřehlednutelným fenoménům dnešní doby patří média, která mají významný vliv na utváření obrazu o realitě a obsah mediálních sdělení je mnohými recipienty považován za pravdivý obraz skutečnosti. Zájem aktérů školního vzdělávání o informační a komunikační technologie je podněcován mnoha faktory, mimo jiné také pozitivními či negativními signály z okolí škol. Jedním z nejdůležitějších prostředků, který ovlivňuje představy lidí ve školách o ICT, jsou právě masová média, popř. média určená široké populaci pedagogických pracovníků či vědeckým pracovníkům. V příspěvku si proto autor klade otázky, zda a jak reflektují vztah ICT a školy, resp. vzdělávání vybrané české odborné pedagogické časopisy, periodika určená pedagogické veřejnosti (tištěná i elektronická) a denní tisk. V závěru příspěvku jsou diskutovány výsledky analýzy médií vzhledem k současnému rozvoji ICT a fungování škol.
Anotace anglicky
The contribution made in this paper results from the outcomes of a research project titled, Information and Communication Technologies and School Culture (Towards the role of information and communication technologies in the development of Czech school culture). The media is a significant factor that shapes our perception of reality, and the content of media messages is considered to be a true reflection of reality by many recipients. Furthermore, the interest of individuals involved in school education and in information and communication technologies (ICT) is often evoked by the media. The author of this paper attempts to answer the question whether selected Czech pedagogical journals and periodicals, aimed at a broader pedagogical public (both in print and electronic form), and daily press reflect the relationship between ICT and schools. The contribution of the results of analysing the media, in regard to current ICT development and school functioning, is presented.
Návaznosti
GP406/03/P119, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 3. 2021 16:29