Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Kultura školy v diskurzu pedagogického výzkumu. In Přednáška na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 2009.
 2. 2008

 3. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 106 s. ISBN 978-80-210-4813-3.
 4. 2007

 5. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
 6. ŘEZÁČ, Jaroslav. ON SOME CONDITIONS OF ESTABLISHING HEALTHY RELATIONS AT SCHOOL FROM PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHER'S POINT OF VIEW. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 171-181. ISBN 978-80-7315-138-6.
 7. 2006

 8. HLOUŠKOVÁ, Lenka. A Model of School Culture Development. In Dealing with Diversity a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 61-64. ISBN 80-210-4090-4.
 9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management. Riga: Univerzita v Rize, 2006, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157.
 10. JEŽEK, Stanislav. Specifika začínajících učitelů coby informátorů o klimatu a kultuře školy – metodická sonda. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 44. ISBN 80-7043-483-X.
 11. 2005

 12. HLOUŠKOVÁ, Lenka. A Model of School Culture Development. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 26-26. ISBN 80-210-3821-7.
 13. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
 14. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
 15. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
 16. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (Příklad otevřenosti škol vůči okolí). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, U10, s. 67-79. ISSN 1211-6971.
 17. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
 18. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. 158 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633454.
 19. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165, 18 s. ISSN 1732-6729.
 20. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Škola - přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů? In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 90-96, 8 s. ISBN 80-969-146-2-6.
 21. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.
 22. 2004

 23. ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. s. 1-6. ISBN 80-7044-571-8.
 24. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
 25. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971.
 26. POL, Milan, J. AHONEN, G. DUNNING, I. IVANOVA a A. KELLEHER. Leadership and School Culture - Opportunities and Challenges. Proceedings of the ENIRDEM 2004 Conference. 2004.
 27. 2003

 28. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Je kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního života očima ředitelů. In Chráska, Miroslav, Tomanová, Dana, Holoušová, Drahomíra (eds.). Klima současné školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2003. s. 148-156. ISBN 80-7302-064-5.
 29. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s.
 30. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003.
 31. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8.
 32. POL, Milan, Lenka HLOUSKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jirí ZOUNEK. Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. Education-line. Leeds: University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 33. 2001

 34. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001. s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 6. 2023 12:40