ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Název česky Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Název anglicky Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant) a Martin SEBERA (203 Česká republika).
Vydání SPFFBU, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-6971.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00031462
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky ICT; teacher; innovation; teaching; theory; higher education
Štítky higher education, ICT, innovation, teacher, teaching, theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 12. 7. 2008 11:18.
Anotace
Text se zabývá výzkumným šetřením, v němž jsme zjišťovali postoje studentů učitelství dvou fakult Masarykovy univerzity k ICT ve vzdělávání s cílem zjistit individuální míru inovativnosti. Zjišťovali jsme rovněž, zda a v čem jsou rozdíly mezi fakultami či mezi pohlavími. Náš výzkum byl založen na Rogersově teorii difuze inovací, zejména pak na jeho kategorizaci osvojitelů inovací. Vycházíme z předpokladu, že postoje studentů učitelství k ICT a jejich tendence k inovativnosti budou významně ovlivňovat jejich obecný přístup k moderním informačním a komunikačním technologiím v budoucí učitelské praxi i ke konkrétnímu využití ICT ve vyučování a učení.
Anotace anglicky
The text presents a research project focused on identifying the attitudes of teacher trainees at two faculties of Masaryk University towards education, the goal being to determine the individual level of motivation. Differences between faculties and genders were studied, too. The research was based on Rogers theory of innovation diffusion, particularly his categorization of innovation acquirers. It is assumed that attitudes of teacher trainees towards ICT and their commitment to innovation are likely to significantly inform their general attitude towards modern information and communication technologies in their future teaching practice as well as towards their specific use of ICT in teaching and learning.
VytisknoutZobrazeno: 7. 3. 2021 15:45