Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Graves in Practice: Innovating the English for Laboratory Technicians Course at Masaryk University. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2016, roč. 18, č. 2, s. 1-14. ISSN 1755-9715.
 2. 2014

 3. KOLEJKA, Jaromír. Gol´fovoje pole kak načalo dal´nějšich izmeněnij sovremennogo kul´turnogo landšafta. Geografičeskij vestnik. Perm´: Permskij gosudarstvennyj nacional´nyj issledovatel´skij universitět, 2014, roč. 31, č. 4, s. 7-17. ISSN 2079-7877.
 4. 2010

 5. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
 6. 2008

 7. KLÍMOVÁ, Viktorie. Analysis of business incubators in the Czech Republic. Journals International Scientific Publications. Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 522-533. ISSN 1313-2555.
 8. ŽÍTEK, Vladimír. Analysis of objectives and measures of innovation policy. Journals International Scientific Publications. Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 607-617. ISSN 1313-2555.
 9. VITURKA, Milan. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 283 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4787-7.
 10. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza struktury regionálních inovačních strategií. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 53-60, 394 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 11. BABYRÁDOVÁ, Hana a Jana BESMÁKOVÁ. Inovace didaktiky výtvarné výchovy. 2008.
 12. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti? In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7399-345-0.
 13. BLAŽEK, Václav. L-epentetické a problém klasifikace slovanských jazyků. In Člověk-jazyk-text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. s. 299-306, 7 s. ISBN 978-80-7394-075-1.
 14. ŽÍTEK, Vladimír. Lokální pozitiva a negativa rozvoje inovací (v kontextu jejich společenských dopadů). In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 1-6, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4.
 15. KLÍMOVÁ, Viktorie. Podnikatelské inkubátory v regionech České republiky. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. s. 364-370, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9.
 16. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální dimenze inovační politiky. In Regionalistické perspektívy. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita, 2008. s. 1-6, 400 s.
 17. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Zavádění dovednostních forem výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 72-74. ISBN 978-80-210-4760-0.
 18. 2007

 19. STEHLÍK, Petr. El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua? In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 273-279, 376 s. ISBN 978-80-244-1820-9.
 20. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of Innovation Policy in the Czech Republic and its Influences on Growth of Competitiveness. In Mechanisms & Policies in Economics. Athens: ATINER, 2007. s. 91-104. Publications. ISBN 978-960-6672-23-1.
 21. ŽÍTEK, Vladimír. Inovativnost v sociálním podnikání - zbytečnost nebo nutnost? In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 85-90. ISBN 978-80-8083-494-4.
 22. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, roč. 4, 2/2007, s. 45-49. ISSN 1336-5452.
 23. KLÍMOVÁ, Viktorie. Podnikatelské inkubátory. In Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 254-265. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 24. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Podpůrná infrastruktura inovačního podnikání v regionech ČR. Working papers. Brno: Masarykova univerzita, 2007, č. 24, 52 s. ISSN 1801-4496.
 25. KLÍMOVÁ, Viktorie. The Importance of Business Incubators for Enterprise Development in the Czech Republic. In Economy & Business. Bourgas, Bulgaria: Science Invest, 2007. s. 192-205, 809 s. ISBN 978-954-9368-27-7.
 26. ŽÍTEK, Vladimír. The Role of Science Parks in the Regional Development. In Economy & Business. Bourgas: Science Invest - Bourgas, Bulgaria, 2007. s. 326-342. ISBN 978-954-9368-27-7.
 27. ŽÍTEK, Vladimír. Vědeckotechnické parky. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 243-254. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 28. CHALOUPKOVÁ, Lucie, Kateřina PEVNÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Zkvalitňování přípravy budoucích profesionálů v pomáhajících profesích prostřednictvím inovované koncepce praxí. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 165-169. ISBN 978-80-7302-133-7.
 29. 2006

 30. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 38-42. ISBN 80-210-4085-8.
 31. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 254-265. ISBN 953-6025-17-5.
 32. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 39-40. ISBN 953-6025-18-3.
 33. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2.
 34. KLÍMOVÁ, Viktorie. Business incubators as the instrument for support of innovations and competitiveness. In In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 20-32.
 35. KUBÁTOVÁ, Eva. Empirická šetření v oblasti inovací. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 310-321, 11 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 36. VITURKA, Milan. Hodnocení regionální kvality podnikatelského prostředí z pohledu inovačního potenciálu. In New members - new chalenges for the European regional development policy. Košice - SR: Technická universita Košice, 2006. s. 458-469. ISBN 80-225-2060-8.
 37. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of innovation policy in the Czech Republic and its influence on growth of competitiveness. In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 1-14.
 38. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Indikátory hodnocení inovačního potenciálu regionů. In Regionalistické perspektívy 2006. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 23-29. ISBN 80-8069-723-X.
 39. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Inovace v prostoru a čase. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: ESF MU, 2006. s. 23-29. ISBN 80-210-4155-2.
 40. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Institucionální kvalita a institucionální prostředí. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 74-81. první. ISBN 80-210-4157-9.
 41. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 42. BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie. Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 12-25. ISBN 80-223-2203-2.
 43. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Programová podpora inovačního podnikání jako východisko regionálního výzkumu. In Regionalistické perspektívy 2006. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 31-36, 7 s. ISBN 80-8069-723-X.
 44. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozměr podpory rozvoje inovací. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 108-114. ISBN 80-210-4148-X.
 45. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem. In Podmínky podnikatelské úspěsnosti inovace. Praha: Soukromá vysoká škole ekonomických studií, 2006. s. 45-52, 234 s. ISBN 978-80-86744-57-5.
 46. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Role regionu v přístupu k inovacím. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 77-83. ISBN 80-210-4085-8.
 47. ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006.
 48. KUNC, Josef a Pavel KLAPKA. Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje). In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR. 1. vydání. Šlapanice: ESF MU, 2006. s. 71-76. ISBN 80-210-4085-8.
 49. KLÍMOVÁ, Viktorie. Význam podnikatelských inkubátorů pro rozvoj inovací. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 27-32. ISBN 80-210-4085-8.
 50. 2005

 51. POL, Milan, J. MCBEATH, F. BROTTO, G. BAGAKIS a G. MAZURKIEWICZ. Bridges across boundaries: innovation and breakthrough practice in networked learning communities. 2005.
 52. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
 53. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy v kontextu inovací. 2005.
 54. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Komparativní analýza inovačních politik a inovačních výkonů ve vyspělých státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 237-243. ISBN 80-210-3888-8.
 55. BLAŽEK, Ladislav, Klára DOLEŽALOVÁ, Alena KLAPALOVÁ a Ladislav ŠIŠKA. Metodická východiska zkoumání a řízení inovační výkonnosti podniku. Brno: ESF MU Brno, 2005.
 56. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005.
 57. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86. ISBN 80-210-3888-8.
 58. BLAŽEK, Ladislav, Klára DOLEŽALOVÁ a Alena KLAPALOVÁ. Společenská odpovědnost podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005.
 59. 2004

 60. REISSMANNOVÁ, Jitka. PRIMARY SCHOOL JIHOMORAVSKE NAMESTI-4 YEARS IN THE PROJECT HEALTHY SCHOOL. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 335-342. ISBN 978-80-7315-093-8.
 61. PAVLOVSKÁ, Marie. Učitelovo pojetí výuky v současné škole. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1. vyd. Brno: MU, 2004. s. 38.47, 9 s. ISBN 80-210-3474-2.
 62. 2003

 63. NOVOTNÝ, Petr. Inovativní učitelé v dnešní české škole. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 1-11. ISBN 80-7315-046-8.
 64. 2002

 65. KLAPALOVÁ, Alena a Antonín STEHLÍK. Podnik a podnikání v inovačním prostředí. In Podnik a podnikání. první. Ostrava: Repronis Ostrava, 2002. s. 101-106. ISBN 80-7329-009-X.
 66. VITURKA, Milan. Postavení oborů hi-tech ve zpracovatelském průmyslu ČR. In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 235-246. ISBN 80-210-3008-9.
 67. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
 68. LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Východní cesta mediteránních inovací středoevropské lidové architektury. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. s. 83-104. ISBN 80-85010-41-0.
 69. 2001

 70. STEHLÍK, Antonín. Inovace a High-Tech. In Faktory úspěšnosti podniku. 1.vydání. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001. s. 120-128. ISBN 80-210-2708-8.
 71. ŠKAPA, Radoslav. Know-how českých podniků. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 161-164. ISBN 80-210-2708-8.
 72. FILOVÁ, Hana. Standard a inovace studijního programu v přípravném vzdělávání učitelů primární školy. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. vyd. Praha: PedF UK, 2001. s. 96-114. ISBN 80-7290-059-5.
 73. 1998

 74. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Inovace, koordinace, integrace a chemická úloha. In Příprava učitelů chemie. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1998. s. 55-56. ISBN 80-210-1727-9.
 75. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inovace role přírodovědné úlohy jako vzdělávacího prostředku. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 387-390. ISBN 80-210-1938-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 3. 2021 16:58