STEHLÍK, Petr. El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua? In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 273-279, 376 s. ISBN 978-80-244-1820-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua?
Název česky Jazyk reklamy: zdroj inovace nebo korupce jazyka?
Název anglicky Advertising Language: A source of Innovation or Corruption of Language?
Autoři STEHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomouc, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII, od s. 273-279, 376 s. 2007.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00033787
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-1820-9
Klíčová slova anglicky Adverising; Language; Corruption; Innovation
Štítky Adverising, corruption, innovation, Language
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 18. 3. 2012 10:03.
Anotace
Este artículo se centra en los aspectos positivos y negativos de la publicidad en la sociedad de consumo, sobre todo, en el papel que desempeńa hoy el lenguaje publicitario en la evolución de la lengua y en la calidad de la comunicación lingüística. El lenguaje publicitario se caracteriza por el uso de muchos recursos lingüísticos innovadores. Por otra parte, algunos rasgos característicos de la publicidad, p. ej. el carácter unilateral del mensaje publicitario, la exageración, la simplificación, la fragmentación, el predominio de la forma sobre el contenido, etc., pueden influir de manera negativa en el uso de la lengua en general.
Anotace česky
Tento článek se zaměřuje na pozitivní a negativní aspekty reklamy v konzumní společnosti, a to zvláště na vliv jazyka reklamy při vývoji jazyka a kvality jazykové komunikace. Reklamní jazyk se vyznačuje užitím mnoha inovačních jazykových prostředků. Na druhou stranu však některé charakteristické rysy reklamy, jako jsou unilaterální charakter reklamní zprávy, exagerace a zjednodušování, fragmentace textu a převaha formy nad obsahem, mohou negativně ovlivnit užívání jazyka obecně.
Anotace anglicky
This paper focuses on the positive and negative aspects of advertising in the modern consumer society, especially on the role of the language of advertising in the evolution of language and in the quality of linguistic communication. The language of advertising is characterized by the use of many innovative linguistic resources. On the other hand, some characteristics of advertising, such as the unilateral character of the advertising message, exageration, simplification, fragmentation, and the predominance of form over content, etc., may negatively affect the use of language.
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 02:45