Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. TAUCHEN, Jaromír a Lenka ŠKODOVÁ. Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1152-1162, 10 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
  URL
  Název česky: Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona
  Název anglicky: Compulsory vasectomy in the nazi third empire - felony based on law
  RIV/00216224:14220/08:00033913 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Tauchen, Jaromír (203 Česká republika, garant) -- Škodová, Lenka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Compulsory vasectomy; the Nazi Third Empire; Eugenics; Racial Hygiene
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531. Změněno: 31. 3. 2010 22:27.
 2. LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1254 - 1262, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  Název anglicky: Legal and ethical aspects of unborn and handiccaped children's protection
  RIV/00216224:14220/08:00042324 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Lojková, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: right of life; legal personality; protection of unborn human life; ethics; morality; intentional abortion; congenital defect; diagnostics; eugenics; genetics

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 5. 2011 10:41.
 3. 2004

 4. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce. Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 s. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
  Název anglicky: Ethics, sexuality, reproduction
  RIV/00216224:14330/04:00012183 Odborná kniha. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Lajkep, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethics; sexuality; reproduction; eugenics

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 07:30.
 5. LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky. Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, roč. 52, č. 5, s. 735-748, 7 s. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: The philosophical context of eugenics
  RIV/00216224:14330/04:00012219 Článek v odborném periodiku. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Lajkep, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ethics; eugenics; sexuality; human reproduction

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 07:31.
 6. 2003

 7. LAJKEP, Tomáš. Ohlédnutí za eugenikou. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 3, s. 29-31. ISSN 0044-1996.
  Název anglicky: Eugenics
  Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: eugenics; ethics

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 21. 1. 2003 10:12.
 8. 2001

 9. LAJKEP, Tomáš. Cesty eugeniky. Medical Ethics and Bioethics. Bratislava, 2001, roč. 8, 3-4, s. 6-8. ISSN 1335-0560.
  Název anglicky: Milstones of eugenics
  Ostatní lékařské obory. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: eugenics; ethics

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 28. 8. 2003 14:11.
 10. LAJKEP, Tomáš. Eugenika včera a dnes. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E-Purkyně, 2001, roč. 81, č. 9, s. 527-531. ISSN 0032-6739.
  Název anglicky: Eugenics yesterday and today
  Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: eugenics; eschatological goal; technological interventions

  Změnil: MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D., učo 663. Změněno: 11. 10. 2001 13:18.
Zobrazeno: 29. 9. 2023 02:18