LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1254 - 1262, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami
Název anglicky Legal and ethical aspects of unborn and handiccaped children's protection
Autoři LOJKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Dny práva – 2008 – Days of Law, od s. 1254 - 1262, 1908 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00042324
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4733-4
Klíčová slova anglicky right of life; legal personality; protection of unborn human life; ethics; morality; intentional abortion; congenital defect; diagnostics; eugenics; genetics
Štítky congenital defect, diagnostics, ethics, eugenics, genetics, intentional abortion, Legal personality, morality, right of life
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 5. 5. 2011 10:41.
Anotace
Otázka přístupu k nenarozenému lidskému plodu a jeho ochrany se netýká pouze provádění umělého přerušení těhotenství, nýbrž i dalších zásahů do reprodukce. Je zcela zjevné, že zde panují protichůdně názory. Jde o téma značně kontroverzní, které je pojímáno jak z hlediska práva, tak i z hlediska etiky a morálky. Cílem příspěvku je vymezení stěžejních právních a etických aspektů ochrany lidského plodu, které vyvolávají rozporuplné reakce. Druhá část příspěvku se pak zaměří na oblast, kterou jako důvod pro ukončení těhotenství uznávají ve všech jeho fázích i ty nejpřísnější právní řády světa, a sice zjištění výskytu vrozených vad u nenarozeného dítěte. Nastíní zároveň některá základní dilemata, které s sebou přináší na první pohled málo problematický a vítaný pokrok v metodách prenatální diagnostiky a léčby.
Anotace anglicky
The discours about protection of human life before birth is very controversial. It is touching not even intentional abortions, but also interference to human reproduction at all. In the first part of this contribution I would like to mention the main law and ethic problems connected with protection of unborn children. The second part will focus on the area that is accepted as a legal ground for a termination of pregnancy by the absolute majority of systems of law, even the most strict ones - the occurence of congenital defect. It will also try to outline some dilemmas which the progress in methods of modern medicine brings with itself.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2023 13:39