Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. TAUCHEN, Jaromír a Lenka ŠKODOVÁ. Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1152-1162, 10 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 2. LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1254 - 1262, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 3. 2004

 4. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce. Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 s. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
 5. LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky. Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, roč. 52, č. 5, s. 735-748, 7 s. ISSN 0015-1831.
 6. 2003

 7. LAJKEP, Tomáš. Ohlédnutí za eugenikou. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 3, s. 29-31. ISSN 0044-1996.
 8. 2001

 9. LAJKEP, Tomáš. Cesty eugeniky. Medical Ethics and Bioethics. Bratislava, 2001, roč. 8, 3-4, s. 6-8. ISSN 1335-0560.
 10. LAJKEP, Tomáš. Eugenika včera a dnes. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E-Purkyně, 2001, roč. 81, č. 9, s. 527-531. ISSN 0032-6739.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 17:26