Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. 2014

 2. BINDER, Werner. Moral, Ambivalenz und Narration. In Bernhard Giesen, Werner Binder, Marco Gerster, Kim-Claude Meyer. Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist: Velbrück, 2014. s. 120-139. not specified. ISBN 978-3-942393-64-5.
 3. 2008

 4. JEMELKA, Petr, Vasil GLUCHMAN a Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ. Bioetika. 1. vyd. Prešov: PU Prešov, 2008. 156 s. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-810-3.
 5. ŠKOP, Martin. Etika v postmoderne. In Dejiny etického myslenia v Európe a USA. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. s. 756-772. bez edice, svazek 1. ISBN 978-80-8101-103-0.
 6. JEMELKA, Petr. Počátky reflexe environmentálně etické problematiky v časopise Filozofia. In GLUCHMAN, Vasil. Morálka a súčasnosť. 1. vyd. Prešov: FF PU, 2008. s. 204-213. ISBN 978-80-8068-713-7.
 7. BINKA, Bohuslav. Posvátné vědy : znovuobjevení meta-konceptu pravdy u jedné vědy konce 20. století. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy uni, 2008, roč. 5, 3-4, s. 155-176. ISSN 1214-813X.
 8. LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1254 - 1262, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 9. KUŘE, Josef. Smrt a umírání. 2008. 11 s.
 10. SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika. Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 33-34. ISSN 1801-4755.
 11. KUŘE, Josef. Technologizovaná medicína a etika. In Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení. Praha: Galén, 2008. 15 s. 1. ISBN 978-80-246-1532-5.
 12. OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. s. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0.
 13. JEMELKA, Petr. Úvod do environmentální problematiky. 1. vyd. Trnava: UCM Trnava, 2008. 95 s. FF UCM. ISBN 978-80-8105-049-7.
 14. 2007

 15. EDBROOKE, David, Veselina KANATOVA-BUCHTOVA, Josef KUŘE, Gary MILLS, Maria NASTAC, David SINCLAIR, Judith SINCLAIR-COHEN, Sandy SMITH a Guido VAN STEENDAM. Clinical Trials: Ethics. In Comparing Emerging Ethical Issues and Legal Differences Impacting on European Clinical Trials. TWR: Final Report. 2006. vyd. Sheffield: MERCS, 2007. s. 19-21. Science and Society.
 16. HORYNA, Břetislav. Hans Küng, Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis Zeitgenossen erklärt. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. 192 s. Edice Teologie. ISBN 978-80-7021-899-0.
 17. JEMELKA, Petr. Ján Maliarik Synthetics Moral Utopia. In GLUCHMAN, Vasil. Morality of the Past from the Present Perspective. Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century. 1. vyd. Newcastle UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. s. 69-85. Scholars publishing 15. ISBN 1-84718-171-6.
 18. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2007. 246 s. Studia Kierkegaardiana, sv. 3. ISBN 978-80-7325-125-3.
 19. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva. In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 132-137. ISBN 978-80-210-4490-6.
 20. HORYNA, Břetislav. O pravdě v politice a cti padělatelů. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2007, roč. 11., 3., s. 132-140. ISSN 1212-5547.
 21. KLIMUSOVÁ, Helena a Mojmír SVOBODA. Psychodiagnostika a etika: téma současnosti. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Brno: Filozofická fakulta MU, 2007, roč. 2007, P11, s. 17-28. ISSN 1211-3522.
 22. JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech. In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1. vyd. Prešov: PU, 2007. s. 95-115. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2.
 23. KLÍMOVÁ, Viktorie. Společenská odpovědnost firem a její uplatnění v praxi. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 97-105. ISBN 978-80-8083-494-4.
 24. EDBROOKE, David, Veselina KANATOVA-BUCHTOVA, Josef KUŘE, Gary MILLS, Maria NASTAC, Daniel SINCLAIR, Judith SINCLAIR-COHEN, Sandy SMITH a Guido VAN STEENDAM. Three Ethical Approaches: Communitarianism, Utilitarianism, Liberalism. In Comparing Emerging Ethical Issues and Legal Differences Impacting on European Clinical Trials. TWR: Final Report. 2006. vyd. Sheffield: MERCS, 2007. s. 9-11. Science and Society.
 25. 2006

 26. JEMELKA, Petr. Diskutujeme o morálce dneška. In ANDREANSKÝ, Evžen. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2006. s. 191-198, 9 s. ISBN 80-89238-08-4.
 27. KNOPPERS, Bartha M, Genevra RICHARDSON, Eng H LEE, Josef KUŘE, Guido DE WERT, Jean-Claude AMEISEN, Salla LÖTJÖNEN, Kerry BREEN, Rosario ISASI, Alexandre MAURON, Thomas H MURRAY a Jan WAHLSTRÖM. Ethics Issues in Stem Cell Research. Science. 2006, roč. 312(2006), č. 5772, s. 366-367. ISSN 0036-8075.
 28. VESELSKÁ, Renata. Ethics of Research on Human Embryonic Stem Cell Lines. In Progress in Science and Danger of Hubris - Genetics, Transplantation, Stem Cell Research. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag, 2006. s. 101-108. ISBN 103-8309-1736-8.
 29. BAKARDJIEVA-ENGELBREKT, Antonina, Chris DENNING, Marcella FAVALLE, Asa HELLSTADIUS, Julie HOUGHTON, Rosario ISASI, Bartha KNOPPERS, Josef KUŘE, Marianne LEVIN, Aurora PLOMER, John SINDEN, Paul TORREMANS, Adrian VIENS a Carlos ROMEO-CASABONA. Stem Cell Patents: European Patent Law and Ethics. Nottingham: University of Nottingham, 2006. 163 s. Life sciences, genomics and biotechnology.
 30. 2005

 31. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Etika jako součást managementu podniku. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 210-216. ISBN 80-969181-3-3.
 32. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Zuzana ZIGOVÁ. Postmodern Society: Challenges for the Czech Healthcare Reform. Transformations in Business&Economics. Vilnius: Kauno humanitarinis fakultetas, 2005, roč. 4, č. 2, s. 36-55, 19 s. ISSN 1648-4460.
 33. FUCHS, Kamil. Transformační proces, etika a ekonomie. Acta academica karviniensia. Karviná: OPF SU, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 41-49. ISSN 1212-415X.
 34. 2004

 35. LAJKEP, Tomáš. Diskuse o homosexualitě s Michalem Semínem. Distance : revue pro kritické myšlení. Ronov n/D: Triality, 2004, roč. 7, č. 3, s. 63-66. ISSN 1212-7833.
 36. CRHA, Igor, Jiří DOSTÁL, Pavel VENTRUBA, Milan KUDELA a Jana ŽÁKOVÁ. Etické a legislativní otázky odběru a užití spermií zemřelého. Česká gynekologie. 2004, roč. 69/2004, č. 4, s. 335-339. ISSN 1210-7832.
 37. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy gerontopsychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 7, s. 440-444. ISSN 1212-0383.
 38. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce. Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 s. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
 39. BRÁZDA, Radim. Etyka czeska - skic historyczny. In Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS, Zbiór 3. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2004. s. 115-131. ISSN 1732-6680.
 40. LAJKEP, Tomáš. Eutanázie - konec medicíny. In Sborník 8. ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. Ostrava: Radioeterapeutická klinika FNsP Ostrava, 2004. s. 65. ISBN 80-02-01637-8.
 41. LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky. Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, roč. 52, č. 5, s. 735-748, 7 s. ISSN 0015-1831.
 42. LAJKEP, Tomáš. Kdopak je tu paranoidní? Zdravotnické noviny. Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 2004, roč. 2004, č. 27, s. 7-7. ISSN 0044-1996.
 43. OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele. In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo, 2004. s. 39-49. ISBN 88-7115-432-0.
 44. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 3, s. 160-161. ISSN 0032-6739.
 45. LAJKEP, Tomáš. Potřebují vědci etiku? Zdravotnické noviny - Lékařské listy. Praha: Strategie s.r.o., 2004, roč. 53, č. 37, s. 20-20. ISSN 0044-1996.
 46. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu. Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
 47. LAJKEP, Tomáš. Problém s homosexualitou. Distance : revue pro kritické myšlení. Ronov n/D: Triality, 2004, roč. 6, č. 4, s. 61-66. ISSN 1212-7833.
 48. DRAŽILOVÁ, Dita. Respecting welfare in zoos. In Science, Ethics and Society. Leuven, Belgie: Katholieke Universiteit Leuven, 2004. s. 236-239.
 49. NEČASOVÁ, Mirka. Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 39 - 54, 15 s. ISSN 1213-6204.
 50. LAJKEP, Tomáš. Ze stáže v britském Ethox centru. Lékařské listy-příloha Zdravotnických novin. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2004, roč. 53, č. 50, s. 15. ISSN 0044-1996.
 51. 2003

 52. HODOVSKÝ, Ivan. Augustinus Aurelius - jeho filosofické a etické myšlení. In Dejiny etiky I. (starovek až začiatok novoveku). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta PU Prešov, 2003. s. 251-265. ISBN 80-8068-180-5.
 53. LAJKEP, Tomáš. Bioetika a etika manažerské sféry. In Podnikání, globalizace, etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 71. ISBN 80-903188-3-5.
 54. LAJKEP, Tomáš. Devitalizace - ilustrativní příklad pokusů na lidech. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 8, s. 24. ISSN 0044-1996.
 55. LAJKEP, Tomáš. Etika a politika. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 16, s. 25. ISSN 0044-1996.
 56. LAJKEP, Tomáš. Etika a umělá reprodukce. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 13, s. 14. ISSN 0044-1996.
 57. LAJKEP, Tomáš. Etika a umělá reprodukce II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 14, s. 26. ISSN 0044-1996.
 58. LAJKEP, Tomáš. Etika a umělá reprodukce III. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 15, s. 24. ISSN 0044-1996.
 59. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. PRAHA: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.
 60. LAJKEP, Tomáš. Futurologie medicíny a etika I. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 16, s. 25. ISSN 0044-1996.
 61. LAJKEP, Tomáš. Futurologie medicíny a etika II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 17, s. 25. ISSN 0044-1996.
 62. LUŽNÝ, Dušan. Indická etika. In Dejiny etiky I (starovek až začiatok novoveku). 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003. s. 15-29. 1. ISBN 80-8068-180-5.
 63. LAJKEP, Tomáš. Lidské embryo - kdo, nebo co? Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 10, s. 23. ISSN 0044-1996.
 64. LAJKEP, Tomáš. Lidské embryo - kdo, nebo co? (2. část). Human embryo - who or what?(2). Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 12, s. 15. ISSN 0044-1996.
 65. LAJKEP, Tomáš. Ohlédnutí za eugenikou. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 3, s. 29-31. ISSN 0044-1996.
 66. JEMELKA, petr. Pohádka o přeměně, milénium a problém prostředí. In KLIMEKOVÁ, A. Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia. 1. vyd. Prešov: LANA, 2003. s. 99-102. ISBN 80-969053-0-9.
 67. LAJKEP, Tomáš. Psychiatrie a etika. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 5, s. 24. ISSN 0044-1996.
 68. LAJKEP, Tomáš. Psychiatrie a etika II. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 6, s. 17. ISSN 0044-1996.
 69. LAJKEP, Tomáš. Psychiatrie a etika III. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 7, s. 24. ISSN 0044-1996.
 70. LAJKEP, Tomáš. Status lidského embrya z hlediska filozofické antropologie. Scripta bioethica. Brno: Hippokrates, 2003, roč. 3, č. 4, s. 4-10. ISSN 1213-2977.
 71. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 2.rozš. Brno: MU Brno, 2003. 72 s. PdF MU. ISBN 80-210-3103-4.
 72. OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 69-78. ISBN 80-210-3222-7.
 73. 2002

 74. MUNZAROVÁ, Marta. Celostní pojetí člověka - základní princip lékařské etiky. In Studijní texty z pastorální teologie III. Služba nemocným. Olomouc, 2002. s. 21-26. ISBN 80-86045-93-5.
 75. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy genomiky. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha, 2002, roč. 51, č. 47, s. 26-28. ISSN 0044-1996.
 76. MUNZAROVÁ, Marta. Etické problémy transplantací orgánů. Dialog Evropa XXI. Brno, 2002, roč. 12, 1-4, s. 40-44. ISSN 1210-8332.
 77. BRÁZDA, Radim. Etika - vzpomínky na budoucnost. In Sborník filosofické fakulty, řada filosofická. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 173-180. ISBN 80-210-2622-7.
 78. LAJKEP, Tomáš. Etika a osobnost lékaře. In Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií. První. Brno: psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, 2002. s. 17-22. Sborník přednášek. ISBN 80-903063-1-4.
 79. LAJKEP, Tomáš. Etika a psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 6, s. 343-347. ISSN 1212-0383.
 80. LAJKEP, Tomáš. Eutanázie - poznámky k teorii a praxi. Lékařské listy (příloha Zdrav. novin). Praha, 2002, roč. 51, č. 46, s. 32-34. ISSN 0044-1996.
 81. LAJKEP, Tomáš. Eutanázie - téma stále aktuální. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 82, č. 9, s. 558-559. ISSN 0032-6739.
 82. MUNZAROVÁ, Marta. Kvalita života onkologicky nemocných z pohledu etiky. Onkologická péče. Praha, 2002, č. 4, s. 1-4.
 83. LAJKEP, Tomáš. Metodologický přínos etiky pro rozvoj psychiatrie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. První vydání. Praha: Galén, 2002. s. 131-132. Sborník přednášek IV sjezdu České psychiatrické sp. ISBN 80-7262-162-9.
 84. MUNZAROVÁ, Marta a Věra KOLCOVÁ. Náboženské smýšlení studentů lékařské fakulty. Praktický lékař. Praha, 2002, roč. 82, č. 11, s. 696-699. ISSN 0032-6739.
 85. JEMELKA, petr. Od zábavy k paranoi. In Občian a občianstvo 2002. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2002. s. 35-36. ISBN 80-89075-09-6.
 86. MUNZAROVÁ, Marta. Xenotransplantace a lékařská etika. Praktický lékař. Praha, 2002, roč. 82, č. 5, s. 352-354. ISSN 0032-6739.
 87. 2001

 88. LAJKEP, Tomáš. Cesty eugeniky. Medical Ethics and Bioethics. Bratislava, 2001, roč. 8, 3-4, s. 6-8. ISSN 1335-0560.
 89. LAJKEP, Tomáš. Etická problematika výzkumu na lidských embryích. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 66, č. 5, s. 336-340. ISSN 1210-7832.
 90. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jean-Pierre Changeux - Paul Ricoeur: La nature et la regle. první. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 2001. Filosofický časopis, č. 4. ISBN 0015-1831.
 91. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o lásce. Host. Brno: Host, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 5-6. ISSN 1211-9938.
 92. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika - poznámky k metodě. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2001, roč. 49, č. 4, s. 577-584. ISSN 0015-1831.
 93. KYASOVÁ, Miroslava a Jitka CHALUPOVÁ. Práva pacientov a ich akceptovanie v podmienkach súčasnej praxe. Revue profesionálnej sestry. 2001, roč. 8, č. 4, s. 6 - 9. ISSN 1335-1753.
 94. LAJKEP, Tomáš. Svědomí lékaře versus autonomie pacienta. Scripta bioethica. Brno: Hippokrates, 2001, roč. 1, 3-4, s. 44-52. ISSN 1213-2977.
 95. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1.
 96. MUNZAROVÁ, Marta. Úvodník: Problematika lékařského výzkumu s účastí lidských subjektů. Vnitřní lékařství. ČLS J.E.Purkyně, Praha, 2001, roč. 47, č. 10, s. 661-663.
 97. 2000

 98. CÍSAŘ, Ondřej. Dekonstrukce jako politické jednání. Dvojí vyústění dekonstrukce v současné sociální teorii. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 1, s. 97-109. ISSN 0038-0288.
 99. FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 51-59. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 80-8055-354-8.
 100. FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu v ekonomii a jejich místo v soudobé teorii. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 185-194. Spisy ESF MU. ISBN 80-210-2368-6.
 101. MUNZAROVÁ, Marta. Etické aspekty stanovování geneticky podmíněné vnímavosti ke vzniku zhoubných nádorů. In Sborník abstrakt Kongres MEFA 2000. Brno: Brněnské veletrhy, 2000. 2 s.
 102. MUNZAROVÁ, Marta. Etika a genetika:postoje a názory studentů lékařské fakulty a klinických genetiků. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, roč. 80, č. 6, s. 340-344. ISSN 0032-6739.
 103. LAJKEP, Tomáš. Etika péče - feministický pohled na na nemoc a terapii. Dialog Evropa XXI : čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu. Brno: Matice cyrilometodějská, 2000, roč. 10, 3-4, s. 40-50. ISSN 1210-8332.
 104. MALÝ, Zdeněk a Jiří GOGELA. Extremely low birth-weight newborn and his quality of life- an ethic problem. In Neonatologické listy, 6, 2000. Praha: Česká lékařská společnost, 2000. s. 99. 6. ISBN 1211-1600.
 105. MUNZAROVÁ, Marta. Haškovcová, H.: Manuálek o etice pro zdravotní sestry (recenze). Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 80, č. 10, s. 602. ISSN 0032-6739.
 106. BRÁZDA, Radim. Skepse v etice: Marquard, Mackie a Weischedel. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2000. s. 63-74, 11 s. Řada filozofická. ISBN 80-210-1994-8.
 107. MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.
 108. 1999

 109. HUNGR, Pavel. Emanuel Chalupný a etika advokáta. In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999. s. 167-172. Studie a prameny k dějinám myšlení ... ; sv. 5. ISBN 80-7007-129-X.
 110. PRUDIL, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči. Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno: OSL ČLK Brno - město, 1999, roč. 8, č. 3, s. 12-13.
 111. MUNZAROVÁ, Marta. Ke vztahu etiky a práva (v kontextu etiky lékařské). Praha: Praktický lékař, 1999. 2 s. supplementum 1, 79, s.2-3. ISBN 0032-6739.
 112. NIEDERLE, Rostislav. Logika a etika. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1999, roč. 3/1999, č. 3, s. 496-500, 4 s. ISSN 0015-1831.
 113. HÁLEK, Ivan. Obnovení etických principů podnikání v ČR. In Ekonomika firiem 1999. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. s. 208-210. ISBN 80-225-1212-5.
 114. REGULI, Zdenko. Tradičné japonské kultúrne prvky v aikidó. In Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme Vedy o športe. Prešov: Prešovská univerzita, 1999. s. 126-129. ISBN 80-88722-62-4.
 115. 1998

 116. BEJČEK, Josef. Anketa o etice a morálce ve vědě. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 5, č. 4, s. 42. ISSN 1211-6866.
 117. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-25. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 118. LUŽNÝ, Dušan. Etika současného angažovaného buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1998, roč. 6, č. 1, s. 78-90. ISSN 1210-3640.
 119. MISÁKOVÁ, Miroslava. Trendy ve vývoji etických standardů v IT. In Sborník konference RUFIS'98 (Úloha universit v budoucí informační společnosti). 1998. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1998. s. 143-148. ISBN 80-7083-303-3.
 120. BRÁZDA, Radim. Úvod do srovnávací etiky. první vydání. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 1998. 177 s. Kassandra. ISBN 80-85917-46-7.
 121. BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4.
 122. 1997

 123. MACHALOVÁ, Tatiana. Dvě koncepce etiky odpovědnosti: H. Jonas a K.-O. Apel. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 45, č. 3, s. 443-459. ISSN 0015-1831.
 124. HORÁK, Petr. Peter Kemp, Antropo-odstředivá etika. Překl. a poznámky Petr Horák. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 45, č. 3, s. 469-480. ISSN 00015-1831.
 125. MACHALOVÁ, Tatiana. Post-konvenciálne morálne vedomie ako nový typ racionality. In Racionalita III. : Filozofický sborník. Prešov: Prešovská univerzita, 1997. s. 54-58. 4/1997.
 126. 1996

 127. JEMELKA, Petr. Antropocentrismus a etika. In Človek na prelome dvoch tisícročí. první. Banská Bystrica: UMB a FÚ SAV, 1996. s. 64-70. ISBN 80-88825-28-8.
 128. JEMELKA, Petr. Etika a moc. Filozofia. Bratislava: FLÚ SAV, 1996, roč. 51, č. 12, s. 835-837. ISSN 0046-385X.
 129. JEMELKA, Petr. Etika pro dnešek. In Etika a dnešek. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 73-75. ISBN 80-210-1332-X.
 130. 1995

 131. MACHALOVÁ, Taťana. K otázke morálno-teoretického základu teórie spravodlivosti : príspevok k analýze Habermasovho modelu diskurzívnej etiky a teórie spravodlivosti. Právník. Praha: Academia, 1995, roč. 134, č. 6, s. 595-599. ISSN 0324-7007.
 132. DOLEZAL, Michael. Privatization in Eastern Europe. první. Maastricht, The Netherlands: University of Limburg, 1995. 12-16, 32. Von Nell-Breuning Summer School in Market Ethics.
 133. BRÁZDA, Radim. 85 hesel ve filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995. s. 10-320, 320 s. filosofia. ISBN 80-7182-014-8.
 134. 1994

 135. JEMELKA, Petr. Brak a spravedlnost. Právník. Praha, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 273-276. ISSN 0324-7007.
 136. 1993

 137. OSOLSOBĚ, Petr. F. M. Dostojevského Běsi, jejich dramatizace a brněnská inscenace. Svět a divadlo. Praha: Divadelní ústav, 1993, roč. 1993, č. 2, s. 65-71. ISSN 0862-7258.
 138. MUNZAROVÁ, Marta. K některým etickým problémům v onkologii. MU Brno, 1993. s. 18-22.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2023 00:37