Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. MRKÝVKA, Petr. członek Rady Programowej Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowa Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Rada Programowa Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowa Państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 - 2025.
 2. 2009

 3. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.
 4. MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija. In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1. vyd. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009. 443 s. ISBN 978-985-515-143-3.
 5. KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 6. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009. s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.
 7. 2008

 8. ŠRAMKOVÁ, Dana. Actual problems of Tax and Finance law in the Czech Republic. In Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva a Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva. Actual problems of Tax and Finance law. 2008.
 9. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 10. PRŮCHA, Petr a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 11. ŠRAMKOVÁ, Dana a Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 406-409. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 12. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 13. KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008.
 14. VEČEŘA, Miloš. Význam Václava Chytila a Vladimíra Vybrala pro teoreticko právní myšlení brněnské školy. In Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-18. ISBN 978-80-210-4668-9.
 15. MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 252 s. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9.
 16. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 3. vyd. 3. vyd. Praha: Armex Publishing, 2008. 112 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-68-3.
 17. 2007

 18. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация. In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
 19. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
 20. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 21. MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007.
 22. RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 : Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace : Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 63 s. ISBN 978-80-210-4286-5.
 23. RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 : Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace : Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 500 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 24. MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007.
 25. NECKÁŘ, Jan a Libor KYNCL. Systém finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, II., s. 167-171. ISSN 1210-9126.
 26. MRKÝVKA, Petr. Úvod do teorie finančního práva pro LLM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 53 s.
 27. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA a Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. 1. vyd. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. 371 s. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
 28. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva - 2. vyd. 2. vyd. Praha: Armex Publishing, 2007. 103 s. Trivis. ISBN 978-80-86795-47-8.
 29. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy. Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 s. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 30. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 s. Právo.
 31. 2006

 32. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006. s. 306-310, 318 s. ISBN 985-417-835-8.
 33. ŠRAMKOVÁ, Dana. Tworzenie i stosowanie prawa finansowego karnego. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. s. 171-175. ISBN 985-417-835-8.
 34. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Praha: Armex Publishing, 2006. 103 s. Trivis. ISBN 80-86795-37-3.
 35. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 36. 2005

 37. MRKÝVKA, Petr. Daňové právo v systému finančního práva po vstupu do Evropské unie. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 344-360. ISBN 80-210-3892-6.
 38. MRKÝVKA, Petr. Finančně právní materie v předmětech ekonomických studií s poznámkou k předmětu právo. In Výuka práva pro ekonomy ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 82-88. ISBN 80-248-0939-7.
 39. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice. In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1. vyd. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005. s. 346-354, 370 s. ISBN 985-417-688-6.
 40. MRKÝVKA, Petr. Právní regulace nepřímých daní v České republice. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 16+CD, 8 s. ISBN 80-7097-604-7.
 41. 2004

 42. MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004.
 43. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 44. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 45. 2002

 46. MRKÝVKA, Petr. Finanční právo v právním řádu - několik poznámek. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč. 10, č. 2, s. 144-151. ISSN 1210-9126.
 47. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 48. 2001

 49. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ a Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Dočkal, 2001. 247 s. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 50. 2000

 51. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 52. 1998

 53. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 54. 1997

 55. KOTÁSEK, Josef. Finanční instituce a praní špinavých peněz. Kredit : odborný časopis pro podporu finančního řízení. Dobruška: Torfin, 1997, roč. 1, č. 7, s. 46-49. ISSN 1211-6364.
 56. KOTÁSEK, Josef. Kapitalizace pohledávek. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 11, s. 13-16. ISSN 2100-0765.
 57. 1995

 58. HAJN, Petr. Beseda o fakturaci a placení. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 4, s. 21-24. ISSN 2100-0765.
 59. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 60. 1994

 61. HAVLAN, Petr. Finanční prokuratura - advokát státu. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 5, č. 19, s. 9. ISSN 0027-8009.
 62. SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. Právo. ISBN 80-210-1037-1.
 63. 1993

 64. SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 s. Právo. ISBN 80-210-0580-7.
 65. 1992

 66. SCHELLE, Karel. Základy práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. Právo. ISBN 80-210-0462-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 13:14