Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. LEE, Lenka. New Beauty : Between Hipsters and Folklore. Popular Inquiry. 2019, roč. 2, č. 2, s. 43-52. ISSN 2489-6748.
 2. LEE, Lenka. New Beauty : Between Hipsters and Folklore. In The Place of Beauty in the Contemporary World, 27. - 29. 5. 2019, Espoo. 2019.
 3. 2017

 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Migrace nápěvových motivů v rámci moravsko-slovenského pohraničí : Písně žatevní a luční. In Konference ČNS – V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. Znojmo, 19.–21. 9. 2017. 2017.
 5. 2011

 6. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lukáčová, Alžbeta (ed.): Folklorismus a jeho fenomény včera a dnes. Slovenský národopis. 2011, roč. 59, č. 1, s. 111. ISSN 1335-1303.
 7. 2010

 8. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Hamar Juraj: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Museum Vivum : sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnověm pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2010, s. 164-166. ISBN 978-80-87210-35-2.
 9. 2009

 10. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus. In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn: Schöning, 2009. s. 99-112, 13 s. ISBN 978-3-506-76560-4.
 11. 2008

 12. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Die byzantinische Betteldichtung: Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In imitatio - variatio - aemulatio. Internationales wissenschaftliches Symposion zur byzantinischen Sprache und Literatur, Wien. 2008.
 13. REITTEREROVÁ, Vlasta. Folkloristická epizoda Aloise Háby. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2008, roč. 40, č. 2, s. 4-13. ISSN 0862-8505.
 14. 2007

 15. REITTEREROVÁ, Vlasta. Folkloristická epizoda Aloise Háby. acta.musicologica. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 2007, č. 2, s. nestr. ISSN 1214-5955.
 16. 2006

 17. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Ohlédnutí za oslavou aneb Vzpomínka na jubilanta Zdeňka Kašpara. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, roč. 16, č. 1, s. 51-52. ISSN 1212-3382.
 18. 2004

 19. JEŘÁBEK, Richard. Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. 2001. vyd. Bonn: Rudolf Habelt Verlag GmbH Bonn, 2004. 33 s. International Folklore and Folklife Bibliography. ISBN 3-7749-3329-4.
 20. 2003

 21. TESAŘ, Stanislav. Folklor a hudební pedagogika-poznámky k minulosti a jejich vztahu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 163 s. Hudební věda a výchova, svazek 9. ISBN 80-244-0773-6.
 22. 2001

 23. PAVLICOVÁ, Martina. Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 0862-8351.
 24. JEŘÁBEK, Richard. Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. In Internationale Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1998. 2001. vyd. Bonn: Rudolf Habelt Verlag GmbH Bonn, 2001. s. 1-790, 30 s. International Folklore and Folklife Bibliography. ISBN 3-7749-3093-7.
 25. 2000

 26. FILIPOVÁ, Helena. Puškinskije motivy v poeziji V. Vysockogo. In A. S Puškin v evropských a kulturních souvislostech. 2000. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 2000. s. 169-177. Litteraria humanitas VII. ISBN 80-210-2300-7.
 27. 1997

 28. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. slovník 1. ISBN 80-86156-06-0.
 29. 1995

 30. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. "Dílo trvalé a ne prchavé." Nad jubileem Národopisné výstavy českoslovanské. (Spolu s L. Uhlíkovou.). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 31-37. ISSN 0862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 10. 2022 16:28