Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. dRAP-Independent: A Data Distribution Algorithm for Mining First-Order Frequent Patterns. Computing and Informatics, Bratislava, 2007, roč. 26, č. 3, s. 345-366. ISSN 1335-9150.
 2. 2005

 3. BLAŤÁK, Jan. dRAP: Distribuované hledání prvořádových maximálních častých vzorů. In Znalosti 2005, sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 170-177, 8 s. ISBN 80-248-0755-6.
 4. 2004

 5. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Distributed mining first-order frequent patterns. In Proceedings of the Work-in-Progress Track at the 14th International Conference on Inductive Logic Programming. Porto: Faculty of Engineering University of Porto, 2004. s. 15-19, 5 s.
 6. BLAŤÁK, Jan. Mining first-order frequent patterns in the STULONG database. In Proceedings of ECML/PKDD Discovery Challenge 2004. 1. vyd. Pisa (Italy): University of Pisa, 2004. s. 1-6, 6 s.
 7. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Mining first-order maximal frequent patterns. Neural Network World, Praha: UIVT AV ČR, 2004, roč. 14, č. 5, s. 381-390. ISSN 1210-0552.
 8. KUBA, Petr a Lubomír POPELÍNSKÝ. Mining Frequent Patterns in Object-Oriented Data. In Proceedings of the 2nd Intl. Ws on Mining Graphs, Trees and Sequences, ECML/PKDD Pisa 2004. Pisa: University of Pisa, 2004. s. 15-25, 10 s.
 9. FRIESER, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Secure Mining in Horizontally Partitioned Data. In Proceedings of the Ws on Privacy and Security Issues in Data Mining, ECML/PKDD Pisa 2004. Pisa: University of Pisa, 2004. s. 10-20, 10 s.
 10. 2003

 11. KUBA, Petr. Feature construction and parameter setting for Support Vector Machines. In Proceedings of the 2nd Conference Znalosti 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ostrava, 2003. s. 327-332, 6 s. ISBN 80-248-0229-5.
 12. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Feature construction with RAP. In Proceedings of the Work-in-Progress Track at the 13th International Conference on Inductive Logic Programming. Szeged: University of Szeged, 2003. s. 1-11, 11 s.
 13. BLAŤÁK, Jan a Petr KUBA. Hledání častých vzorů v datech složité struktury. In Sborník konference DATAKON 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 193-203, 10 s. ISBN 80-210-3215-4.
 14. 2002

 15. KUBA, Petr. Mining Frequent Patterns in Object-Relational Databases. In International Conference on Knowledge Based Computer Systems (KBCS) 2002. Mumbai, India: National Centre for Software Technology, Mumbai, India, 2002. s. 1-10.
 16. BLAŤÁK, Jan, Lubomír POPELÍNSKÝ a Miloslav NEPIL. RAP: Framework for Mining Frequent Datalog Patterns. In Proceedings of the first KDID workshop at ECML/PKDD 2002. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2002. s. 85-86.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2020 06:04