Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252.

  2008

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jan JUŘICA, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Fading of the inhibition of CYP2D6 after paroxetine treatment discontinuation. European Neuropsychopharmacology. Elsevier, 2008, roč. 18, suppl.4, s. S328-S329, 2 s. ISSN 0924-977X.
  2. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2008, roč. 12, suppl.2, s. 52-56. ISSN 1211-7579.

  2007

  1. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta, 2007. s. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8.

  2005

  1. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně, 2005. s. 48-54. ISBN 80-7329-107-X.

  2004

  1. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 2, s. 325-325. ISSN 1461-1457.
  2. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 57-71. ISBN 80-7007-196-6.
  3. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Barbora RAVČUKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Impact of phenotyping CYP2D6 in psychiatry. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 53-54. ISSN 1211-7579.
  4. SKOTÁKOVÁ, Simona, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Polypharmacotherapy of a patient with CYP2D6 poor metabolism genome. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 45. ISSN 1211-7579.

  2003

  1. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. In TEACHERS and Health. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.

  2002

  1. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. Vznik patologických závislostí a genotyp. In BIOLOGICKÉ DNI. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93; Univerzita Konstantina fiolozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 325-326. ISBN 80-8050-520-9.

  2000

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ a Marie VOJTÍŠKOVÁ. Metabolický genotyp a fenotyp CYP 2D6 při léčbě paroxetinem. In Psychiatrie pro XXI. století. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. s. 138. ISBN 80-86257-18-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 19:09