Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008. s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.

  2006

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti. In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006. 88 s. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.

  2001

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda. Literature for Youth in Czech Republic. In Children are our Tomorow and our Future. první. Korea, Soul: Cheongdongkeowool Publishing Co., 2001. s. 773-783. ISBN 89-88286-57.

  2000

  1. FILIPOVÁ, Helena a Miloš ZELENKA. A. S. Puškin v evropském kulturním kontextu. Slavia. Praha: Euroslavica, 2000, roč. 69, č. 1, s. 121-123. ISSN 0037-6736.

  1998

  1. PAVELKA, Jiří. Žánry a architektura počítačových systémů. In Kšicová, Danuše - Pospíšil, Ivo, ed.: Alexandr Veselovskij a dnešek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 60-67. ISBN 80-210-1879-8.

  1989

  1. OPEKAR, Aleš. Teorie a praxe stylově-žánrového členění hudby. Rozhlasová práce. Praha: Československý rozhlas, 1989, XIII, č. 4, s. 18-31.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 10:28