Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
  Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice
  RIV/00216224:14310/14:00077035 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: anthropology; archaeology; monastery; excavation
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 31. 12. 2014 13:32.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
  Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 20:36.
 3. 2013

 4. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  Název anglicky: Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: popularisation; archaeology; monastery; Middle Ages

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 11:48.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 12:10.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
  Název anglicky: Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; geology; geodesy; geophysics; history; castle; keep
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 13. 3. 2013 07:48.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  Název anglicky: Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; Moravia; hrad; Vildenberk
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 10. 1. 2016 07:59.
 8. 2010

 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
  Název anglicky: Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources
  RIV/00216224:14210/10:00051567 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: review; Middle Ages; Medieval Archaeology

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 18. 4. 2012 10:40.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT a Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
  Název anglicky: Non nobis, Domine
  Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: camp; Middle Age; Order of Knights; gothic; castle; Templars

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 26. 10. 2010 20:23.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Život na středověkém hradě. 2010.
  Název anglicky: Life in a Medieval Castle
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: exhibition; archaeology; Middle Age; castellology; castle

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 14. 10. 2010 23:29.
 12. 2009

 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Jesenické kachle na výstavě "Krása, která hřeje". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2009, roč. 5/2009, č. 1, s. 29.
  Název anglicky: Stove tiles of Jesenik at the exhibition "Beauty, which warms"
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: stove tiles; Jesenik; Jansky Vrch; Gothic; Renaissance

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 5. 5. 2009 15:31.
 14. 2007

 15. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, č. 1, s. 11-21, 10 s. ISSN 1211-7390.
  Název anglicky: Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia
  RIV/00216224:14210/07:00021989 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Bartlová, Milena (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: art history; methodology; Gothic

  Změnila: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., učo 31629. Změněno: 27. 3. 2007 16:03.
 16. 2006

 17. FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici. In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1. vyd. Lomnice: Sursum, 2006. s. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.
  Název česky: Hradní kaple v Lomnici
  Název anglicky: Castle Chapel in Lomnice
  RIV/00216224:14210/06:00041891 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Flídr, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: castle; chapel; gothic; 15th century

  Změnil: Mgr. Aleš Flídr, učo 16569. Změněno: 17. 3. 2011 16:47.
 18. 2005

 19. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“. In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. s. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
  Název česky: Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“
  Název anglicky: The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"
  RIV/00216224:14210/05:00041892 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Flídr, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: tympanum; sculpture; gothic; 13th century; Queen Constance

  Změnil: Mgr. Aleš Flídr, učo 16569. Změněno: 17. 3. 2011 18:09.
Zobrazeno: 22. 5. 2022 19:16