Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. KLUSÁČEK, Dalibor a Gabriela PODOLNÍKOVÁ. Scheduling hybrid workloads in shared cloud infrastructures. In Marian Bubak, Michal Turala, Kazimierz Wiatr. Cracow Grid Workshop. 1. vyd. Cracow: Cyfronet AGH, 2016. s. 29-30. ISBN 978-83-61433-20-0.
 2. 2009

 3. KLUSÁČEK, Dalibor a Hana RUDOVÁ. Alea 2 - job scheduling simulator. 2009.
 4. 2008

 5. PLŠEK, Vítězslav, Jan KMUNÍČEK a Martin KUBA. A Graphical Frontend to Key Services for Utilization of Grid Environments: A CharonGUI Use Case. In 4th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems (GCCP 2008). Bratislava, Slovakia: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2008. s. 28-35. ISBN 978-80-969202-9-7.
 6. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. A Way to Assess Oral Tests. In Millennium Challenges in Foreign Language Teaching, University of Nitra. 2008.
 7. KLUSÁČEK, Dalibor, Luděk MATYSKA a Hana RUDOVÁ. Alea - Grid Scheduling Simulation Environment. In Parallel Processing and Applied Mathematics. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science 4967, 2008. s. 1029-1038. ISBN 978-3-540-68105-2.
 8. KLUSÁČEK, Dalibor, Hana RUDOVÁ, Ranieri BARAGLIA, Marco PASQUALI a Gabriele CAPANNI. Comparison of Multi-Criteria Scheduling Techniques. In Grid Computing Achievements and Prospects. Heidelberg: Springer, 2008. s. 173-184. ISBN 978-0-387-09456-4.
 9. KLUSÁČEK, Dalibor, Hana RUDOVÁ, Ranieri BARAGLIA, Marco PASQUALI a Gabriele CAPANNI. Comparison of Multi-Criteria Scheduling Techniques. In Integrated Research in Grid Computing, CoreGRID Integration Workshop. Heraklion: Crete University Press, 2008. s. 153-164. ISBN 978-960-524-260-2.
 10. KLUSÁČEK, Dalibor. Dealing with uncertainties in Grids through the event-based scheduling approach. In Fourth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2008). 1. vydání. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 91-98. ISBN 978-80-7355-082-0.
 11. KŘENEK, Aleš, Jiří SITERA, Jiří CHUDOBA, František DVOŘÁK, Jiří FILIPOVIČ, Jan KMUNÍČEK, Luděk MATYSKA, Miloš MULAČ, Miroslav RUDA, Zdeněk ŠUSTR, Simone CAMPANA, Elizabetta MOLINARI a David REBATTO. Experimental evaluation of job provenance in ATLAS environment. In Journal of Physics: Conference Series. Bristol, Great Britain, 2008. s. 1-9.
 12. KLUSÁČEK, Dalibor a Hana RUDOVÁ. Improving QoS in Computational Grids through Schedule-based Approach. In Scheduling and Planning Applications Workshop (SPARK) at the International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS'08). 2008.
 13. PROCHÁZKA, Michal a Daniel KOUŘIL. Survey of Authentication Mechanisms for Grids. In CESNET Conference 2008. Praha: CESNET, z.s.p.o., 2008. 10 s. ISBN 978-80-904173-0-4.
 14. 2007

 15. KLUSÁČEK, Dalibor, Luděk MATYSKA a Hana RUDOVÁ. Local Search for Deadline Driven Grid Scheduling. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). 1. vydání. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2007. s. 74-81. ISBN 978-80-7355-077-6.
 16. KLUSÁČEK, Dalibor, Luděk MATYSKA, Hana RUDOVÁ, Ranieri BARAGLIA a Gabriele CAPANNINI. Local Search for Grid Scheduling. In Doctoral Consortium at the International Conference on Automated Planning and Scheduling. 2007.
 17. KOUŘIL, Daniel, Ondřej KRAJÍČEK, Martin KUBA a Michal PROCHÁZKA. Message Level Security For Grid Services Using S/MIME. In Distributed and Parallel Systems (DAPSYS). Springer US, 2007. s. 123-131. ISBN 978-0-387-69857-1.
 18. ŠUSTR, Zdeněk, Aleš KŘENEK, Martin PETŘEK, Jiří FILIPOVIČ, Jan KMUNÍČEK, Jiří WIESNER, Jiří SITERA, František DVOŘÁK a Luděk MATYSKA. Multiple Ligand Trajectory Docking Study: Semiautomatic Analysis of Molecular Dynamics Simulations Using EGEE gLite Services. In Proceedings of the 16th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing. Toulouse, France: IEEE CPS, 2007. s. 447-454. ISBN 978-0-7695-3089-5.
 19. KLUSÁČEK, Dalibor, Luděk MATYSKA a Hana RUDOVÁ. Problematika plánování úloh v prostředí Gridu. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 55-59. ISBN 978-80-244-1687-8.
 20. KUBA, Martin, Daniel KOUŘIL a Michal PROCHÁZKA. Sealed Grid with Downloadable Services. In CoreGRID Symposium. Rennes, France: Springer, 2007. s. 83-91. ISBN 978-0-387-72497-3.
 21. HLINĚNÝ, Petr, Gelasio SALAZAR, Isidoro GITLER a Jesus LEANOS. The crossing number of a projective graph is quadratic in the face--width (Extended abstract). Electronic Notes in Discrete Mathematics. Elsevier, 2007, roč. 29, C, s. 219-223. ISSN 1571-0653.
 22. 2006

 23. KRAJÍČEK, Ondřej, Tamas KISS a Gergely SIPOS. Building Biomedical Grid Infrastructure with P-GRADE Portal and GEMLCA. In Integrated Research in Grid Computing. Cracow: CoreGRID Network of Excellence, 2006. s. 237-248, 10 s. ISBN 83-915141-6-1.
 24. KOUŘIL, Daniel a Jan KMUNÍČEK. Do Gridu snadno a rychle - prostředí VOCE. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 16, č. 3, s. 6-9. ISSN 1212-0901.
 25. DENEMARK, Jiří. Virtual Grid Execution Environment. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija, Croatia: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006. s. 227-231. ISBN 953-233-018-6.
 26. JANKOWSKI, Michał, Paweł WOLNIEWICZ, Jiří DENEMARK, Norbert MEYER a Luděk MATYSKA. Virtualized Access to the Grid Computational Resources. 2006.
 27. KMUNÍČEK, Jan, Daniel KOUŘIL a Luděk MATYSKA. VOCE - Central European Production Grid Service. Geneve, Switzerland: EGEE User Forum, 2006. Poster session.
 28. CHUDOBA, Jiří, Lukáš FIALA, Jan KMUNÍČEK, Jiří KOSINA, Daniel KOUŘIL, Miloš LOKAJÍČEK, Luděk MATYSKA, Miroslav RUDA a Jan ŠVEC. VOCE---A Grid Environment for Central Europe. In Proceedings of the Cracow Grid Workshop 2005. Cracow: Academic Computer Center CYFRONET AGH, Cracow, Poland, 2006. s. 322-328. ISBN 83-915141-5-3.
 29. KUBA, Martin a Miloš LIŠKA. Web Service Based Knowledge Grid for Biomedicine. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija (Croatia): Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006. s. 191-193. ISBN 953-233-018-6.
 30. KOUŘIL, Daniel a Michal PROCHÁZKA. Zkušenosti s nasazováním HW tokenů pro uživatele METACentra. In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. s. 35-47. ISBN 80-86583-10-4.
 31. 2005

 32. CORNWALL, Linda A., Jens JENSEN, David P. KELSEY, Ákos FROHNER, Daniel KOUŘIL, Franck BONNASSIEUX, Sophie NICOUD, Károly LORENTEY, Joni HAHKALA, Mika SILANDER, Roberto CECCHINI, Vincenzo CIASCHINI, Luca DELL'AGNELLO, Fabio SPATARO, David O'CALLAGHAN, Olle MULMO, Gian Luca VOLPATO, David GROEP, Martijn STEENBAKKERS a Andrew MCNAB. Authentication and Authorization Mechanisms for Multi-Domain Grid Environments. Journal of Grid Computing. Springer Science+Business Media B.V., 2005, Volume 2, Number 4, s. 301 - 311. ISSN 1570-7873.
 33. KOUŘIL, Daniel. Bezpečnost v distribuovaném prostředí. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 15, č. 4, s. 2-6. ISSN 1212-0901.
 34. KOUŘIL, Daniel a Luděk MATYSKA. Bezpečnostní infrastruktura METACentra. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2005. s. 117-125, 8 s. ISBN 80-244-1035-4.
 35. RUDA, Miroslav a Hana RUDOVÁ. Grid Scheduling and Monitoring. Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group. London, UK: City University, UK, 2005, roč. 2005, -, s. 98-99. ISSN 1368-5708.
 36. HOLUB, Petr. Grid Video Processing: Distributed Approach to Video Processing. Philadelphia, PA, USA: Internet2, 2005. I2 Fall 2005 Member Meeting.
 37. KULHÁNEK, Petr, Martin PETŘEK a Jan KMUNÍČEK. CHARON System - A Framework for Comfortable Grid Applications & Jobs Management. Pisa, 2005.
 38. KMUNÍČEK, Jan, Petr KULHÁNEK a Martin PETŘEK. CHARON System - Framework for Applications and Jobs Management in Grid Environment. In Cracow Grid Workshop 05. Cracow: Academic Computer Center CYFRONET AGH, Cracow, Poland, 2005. s. 332-340. ISBN 83-915141-5-3.
 39. FIBICH, Pavel, Luděk MATYSKA a Hana RUDOVÁ. Model of Grid Scheduling Problem. In Exploring Planning and Scheduling for Web Services, Grid and Autonomic Computing. Menlo Park, California, USA: AAAI Press, 2005. s. 17-24. ISBN 1-57735-239-4.
 40. KOUŘIL, Daniel a Luděk MATYSKA. The VOCE (VO Central Europe) Environment. Budapest, 2005.
 41. CHARVÁT, Karel, Milan KONEČNÝ, Karel STANĚK, Milan KOCÁB, Stanislav HOLÝ, Pavel DVOŘÁK a Štěpán KAFKA. Wirelessinfo - první české virtuální výzkumné a inovační centrum se zaměřením na GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press Media, a.s., 2005, roč. 1/XI, č. 1, s. 48 - 50. ISSN 1211-1082.
 42. 2004

 43. KOSINA, Aleš, Martin ČERNOHORSKÝ a Zdeněk KŘÍŽ. Parallelization of the Programme CICADA. In 14th Summer School on Computing Techuniques in Physics: Cluster for Computing in Physics. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2004. s. 26-28.
 44. 2003

 45. HLADKÁ, Eva, Petr HOLUB a Tomáš REBOK. Komunikace s technologií AccesGrid Point. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CVT UP Olomouc, 2003. s. 65-69. ISBN 80-244-0642-X.
 46. 2001

 47. MATYSKA, Luděk. GRIDy -- nové aplikace nad sítí. In Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 89-98. ISBN 80-7082-783-1.
 48. MATYSKA, Luděk, Michal VOCŮ a Aleš KŘENEK. MetaCenter -- Building a Virtual Supercomputer. Francie: ERCIM, 2001. ERCIM News, 45. ISBN 0926-4981.
 49. MATYSKA, Luděk a Eva HLADKÁ. Mobile Computing. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems. Berlin: Humboldt-University, 2001. s. 214-218.
 50. 2000

 51. MATYSKA, Luděk a Miroslav RUDA. Conformational Analysis as a Testbed for MetaComputer. In ISThmus 2000 - Research and Development for the Information Society. Poznan: Politechnika Poznanska, 2000. s. 279-564. ISBN 83-913639-0-2.
 52. MATYSKA, Luděk, Miroslav RUDA a Aleš KŘENEK. První zkušenosti z evropského metapočítání. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, roč. 11, č. 2, s. 4-6. ISSN 1212-0901.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 21:12