Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. SPURNÝ, Lubomír. Několik poznámek k ekmelické hudbě. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, s. 60-70. Umění a nová média. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.

  2007

  1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  2. SPURNÝ, Lubomír. Slyšet jinak - na cestě k nové hudbě (estetická pozice). In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlovova, 2007, s. 225 - 227. ISBN 978-80-7290-354-2.

  2006

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš. K povaze sluchové percepce. In Kognice 2006, sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006, s. 170-174. ISBN 80-86174-10-7.

  2001

  1. SPURNÝ, Lubomír. Několik poznámek k Schenkerově studii "Zum musikalischen Hören". In Psychologické aspekty hudební výchovy - ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 23-26. ISBN 80-244-0405-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 08:40