Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JANČA, Boris. Lidské zdroje za časů krize. In Cofola 2009: The Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 2. 2008

 3. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Teoretický kontext a metodologická východiska. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 16 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 4. 2007

 5. PÓČ, David. Využití strukturálních fondů pro podporu strategického řízení v oblasti lidských zdrojů na úrovni krajů. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – Nové výzvy. 1.vydání. Ostrava: VŠB-TUO,Ekonomická fakulta, 2007. s. 283-290, 8 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
 6. 2006

 7. NOVOTNÝ, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2006, U 11, s. 27-39. ISSN 1211-6971.
 8. BAKOŠ, Eduard, David PÓČ a Jan BINEK. Lidské zdroje. Procesy, struktury a dokumenty. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, s. r. o., 2006. 150 s. Referenční příručka. ISBN 80-7380-013-6.
 9. 2004

 10. KRIŠTOF, Martin. Podpora rozvoje lidských zdrojů pro malé a střední podniky ze strukturálních fondů v České republice. In Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. s. 14-14, 1 s. ISBN 80-245-0809-5.
 11. 2002

 12. NOVOTNÝ, Jiří. Marketingová analýza lidských zdrojů. In Systémové řízení. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2002. s. 362-366, 5 s. ISBN 80-210-2831-9.
 13. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46, 10 s. ISBN 80-210-2832-7.
 14. 2000

 15. VÁGNER, Ivan. Management univerzity a lidské zdroje. In Lidský kapitál a investice do vzdělání v procesu rozvoje společnosti. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2000. s. 66-69.
 16. 1999

 17. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 21-43. ISBN 80-200-0774-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 10. 2019 17:51