Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Online. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace?. Online. In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání
  2. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. Online. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. Online. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2
  2. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Online. Brno: Paido. 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4

  2007

  1. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. Online. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. s. 99 - 106. ISBN 978-80-969146-7-8
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 13:42