Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021.

  2016

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 280 s. ISBN 978-80-7552-217-7. 2016.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.

  2008

  1. TUŠEROVÁ, Lenka. E-government a jeho projevy v českém právu. In Sborník z konference Dny práva 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita. s. 1648-1654. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  2. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7. 2008.
  3. KUBIATKO, Milan. Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium. roč. 8, č. 3, s. 7-20. ISSN 1213-7758. 2008.
  4. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania. roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-003X. 2008.
  5. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Students point of view of the biology lecture taught with an ICT assistance: Preliminary results. Problems of Education in 21st century. roč. 5, č. 5, s. 75-79. ISSN 1822-7864. 2008.
  6. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2. 2008.

  2007

  1. KUBIATKO, Milan. Počítačová gramotnosť študentov gymnázií. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. roč. 15, č. 3, s. 8-10. ISSN 1335-003X. 2007.
  2. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Používanie IKT vo vyučovaní biológie. Biologie - Chemie - Zeměpis. roč. 16, č. 2, s. 72-74. ISSN 1210-3349. 2007.
  3. KUBIATKO, Milan. Úroveň využívania IKT v prírodovedných predmetoch a biológii z pohľadu žiakov a učiteľov. Naša škola. roč. 11, 3-4, s. 50-53. ISSN 1335-2733. 2007.
  4. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Využívanie IKT vo voľnom čase budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Díl 2. Olomouc: VOTOBIA. s. 775-778. ISBN 978-80-7220-301-7. 2007.

  2006

  1. VYSTOUPIL, Jiří, Antonín FRANKE, Karel NEJDL a Josef ZELENKA. Hodnocení současného stavu výzkumu cestovního ruchu v České republice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o., roč. 2006, č. 3, s. 3-26, 23 s. ISSN 1801-1535. 2006.
  2. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Katarína UŠÁKOVÁ. Súčasné prístupy k využívaniu IKT na vyučovaní biológie. Biológia - Ekológia - Chémia. roč. 10, č. 4, s. 5-7. ISSN 1335-8960. 2006.
  3. KUBIATKO, Milan. Využívajú sa IKT v dostatočnej miere na gymnáziách. Technológia vzdelávania. roč. 14, č. 8, s. 12-14. ISSN 1335-003X. 2006.

  2005

  1. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Využívanie IKT vo vyučovacom predmete biológia. In 4. Biologické dni. Nitra: FPV UKF. s. 271-273. ISBN 80-8050-864-X. 2005.

  2002

  1. CÍSAŘ, Ondřej. Information Technologies against Public-Sector Corruption in the Czech Republic: Assessment and Recommendations. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, roč. 4, č. 4. ISSN 1212-7817. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 14:25