Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. GREGAR, Tomáš, Ondřej ZEZULA, Ján HORVÁTH a Tomáš PITNER. Fresnel - vizualizace sémantických informací. In DATAKON 2010. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2010. s. 65-70. ISBN 978-80-7368-424-2.

  2009

  1. MACHAČ, Zdeněk a Jana KOHOUTKOVÁ. Systém ISEP opět po roce. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2009, XIX, č. 4, s. 11-15. ISSN 1212-0901.

  2008

  1. KOHOUTKOVÁ, Jana. A System for Projects Management: From R&D to Economics and Budgeting. In EUNIS 2008. Book of Abstracts. Aarhus: University of Aarhus, 2008. s. 42-42. ISBN 978-87-91234-56-9.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Balanced Scorecard a kvalita informací pro podnikové řízení. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislavě, 2008. s. 47-50. ISBN 978-80-225-2552-7.
  3. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008. 14 s.
  4. KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008. s. 437-440. ISBN 978-989-8111-36-4.
  5. MACHAČ, Zdeněk a Jana KOHOUTKOVÁ. ISEP - systém pro evidenci projektů na MU. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2008, XVIII, č. 4, s. 1-4. ISSN 1212-0901.
  6. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ a Jan KASPRZAK. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome, 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-1, 4 s. ISSN 1801-2213.

  2007

  1. PETRÁŠ, Miroslav, Blahoslav MARŠÁLEK a Jaroslav RÁČEK. Database Solution for Cyanobacterial Bloom Management. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 201-205. ISBN 978-80-210-4370-1.
  2. HŘEBÍČEK, Jiří, Petra MISAŘOVÁ a Jaroslava HYRŠLOVÁ. Environmental Key Performance Indicators and Corporate Reporting. In International conference EA-SDI 2007. Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators. Praha: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 147-155. ISBN 978-80-7044-883-0.
  3. KOHOUTKOVÁ, Jana. Informační systém Magion na vysokých školách ČR - včera, dnes a zítra. In Zborník UNINFOS 2007. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. s. 94-97. ISBN 978-80-225-2418-6.
  4. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007. s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  5. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2007. 1 s. ISBN 978-80-248-1458-2.
  6. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
  7. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů. In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0.

  2006

  1. MISÁKOVÁ, Miroslava. Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. Sborník 3. ročníku konference o e-learningu --- SCO 2006. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2006. s. 150-153. ISBN 80-210-3923-X.
  2. RÁČEK, Jaroslav a Jan MINISTR. Information system for corporate communication. In ECON '06. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2006. s. 181-187, 8 s. ISBN 80-248-1260-6.
  3. RÁČEK, Jaroslav a Petr BRABEC. Reportingové informační systémy v oblasti životního prostředí. In Tvorba softwaru 2006. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 110-115. ISBN 80-248-1082-4.
  4. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Vizualizace dat ve výuce. In Sborník konference Informatika 2006. Brno: PEF MZLU Brno, 2006. s. 1-6. ISBN 80-7302-111-0.

  2005

  1. RÁČEK, Jaroslav, Lukáš KOKRMENT, Jan MINISTR a Josef FIALA. Corporate environmental communication and reporting. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). Sesimbra, Portugal: Internation Federation for Information Processing, 2005. s. 35-42. ISBN 3-901882-21-9.
  2. RÁČEK, Jaroslav. Informační systém pro sledování reportingových povinností v oblasti životního prostředí. In Ekonomické a sociální souvislosti udržitelného rozvoje. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 123-126. ISBN 80-7194-790-3.
  3. ŠMÍD, Vladimír. Informační systém veřejné správy vs. komerční informační systémy. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2005. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2005. s. ???, 9 s. ISBN 80-86840-14-X.
  4. RÁČEK, Jaroslav. Management System of International Environmental Reporting in Czech Republic. In Economic and Social Aspects of Sustainable Development. Pardubice: University of Pardubice, 2005. s. 126-129. ISBN 80-7194-791-1.
  5. OCELKA, Jaromír. Serverová infrastruktura informačních systémů MU. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 15, č. 5, s. 4-8. ISSN 1212-0901.
  6. KOKRMENT, Lukáš a Jiří HŘEBÍČEK. Standardization of the Communication in Environment - Environmental Reporting in the Czech Republic. In Applied Computing 2005, IADIS International Conference. Algrave: IADIS, 2005. s. 607-614. ISBN 972-99353-6-X.
  7. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Zpracování účetních agend na PC. In Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a daně ve třetím tisíciletí. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2005. s. 103-106. ISBN 80-7248-326-9.

  2004

  1. DVOŘÁK, Jiří. Krize v informačních systémech. In Krizový management - Hodnocení rizik a procesy plánování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 31-34. ISBN 80-86143-26-0.

  2002

  1. KŘIVÁNKOVÁ, Ludmila, Michal OČKO, Lubomír POPELÍNSKÝ a Petr BOČEK. Fast choice of separation conditions for analyses by capillary zone electrophoresis usingan information system Xemic. Electrophoresis. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, roč. 23, č. 19, s. 3364-3371. ISSN 0173-0835.
  2. ŠMÍD, Vladimír. Informační systém veřejné správy a jeho vztah k ostatním informačním systémům. In Celostátní konference Tvorba softwaru 2002. Sborník příspěvků. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002. s. 180-185. ISBN 80-85988-74-7.
  3. POSPÍŠIL, Petr. Intellectual capital and information systems. In Small and medium firm management with computer support. Brno: PF VUT Brno, 2002. s. 24-27. ISBN 80-86510-56-5.
  4. OCELKA, Jaromír a Jaroslav MĚCHÁČEK. Uživatelská bezpečnost informačních systémů. In Tvorba softwaru 2002. první 2002. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2002. s. 160-164. ISBN 80-85988-74-7.

  2001

  1. KRIŠTOF, Martin. Informační systém podniku a jeho implementace. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 43-49. ISBN 80-210-2708-8.
  2. PAZDZIORA, Jan. Information Systems Development for Serving Environment with Rapidly Growing Numbers of Numbers. In SSGRR 2001: International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Science, and Education on the Internet. L'Aquila, Italy: Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, 2001. s. 21-25. ISBN 88-85280-61-7.
  3. PAZDZIORA, Jan, Michal BRANDEJS, Iva HOLLANOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. Procesy reálného světa a přesnost dat v UIS. In RUFIS 2001: Role univerzit v budoucí informační společnosti: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 107-114. ISBN 80-7082-783-1.
  4. HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav LACUŠKA, Alexander JANČÁRIK a Jan SLUKA. Waste Management Information System of the Slovak Republic. In Sustainability in the Information Society, 15th International Symposium Informatics for Environmental Protection. Zurich, 2001. s. 437-442. ISBN 3-89518-370-9.
  5. PITNER, Tomáš. XML a informační systémy. In Sborník přednášek Tvorba software 2001. 1. vyd. Ostrava: Tanger s.r.o., 2001. s. 135-142. ISBN 80-85988-59-3.

  2000

  1. PAZDZIORA, Jan a Michal BRANDEJS. University Information System Fully Based on WWW. In ICEIS 2000 Proceedings. First Edition. Setúbal, Portugal: Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, 2000. s. 467-471. ISBN 972-98050-1-6.
  2. BRANDEJS, Michal, Iva HOLLANOVÁ, Miroslava MISÁKOVÁ a Jan PAZDZIORA. Univerzitní IS: předsudky, pověry a realita. In Sborník příspěvků RUFIS 2000. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000. s. 15-22. ISBN 80-214-1671-8.
  3. SLUKA, Jan. Využití Internetu a Intranetu při tvorbě Regionálního informačního systému o odpadech. vyd. první 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 5 s. ISBN 80-85988-49-6.

  1998

  1. HŘEBÍČEK, Jiří a Tomáš PITNER. Analysis of information systems for environmental performance evaluation. Acta Universitatis Mendelianae Bruenesis. Brno: MZLU Brno, 1998, XLVI, č. 2, s. 45-56. ISSN 0524-7446.
  2. PITNER, Tomáš a Jiří HŘEBÍČEK. Návrh informačního internetového systému pro tvorbu a distribuci dokumentů. In Sborník mezinárodní konference UNINFOS'98. Nitra: SPU Nitra, 1998. s. 254-261. ISBN 80-7137-475-X.

  1997

  1. ŠMÍD, Vladimír. Český Informační zákon. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 18, s. 1-4. ISSN 1210-9924.
  2. PITNER, Tomáš. Intranet - konečné řešení pro podnikové sítě? In Sborník semináře Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, s.r.o., 1997. ISBN 80-86122-05-0.

  1996

  1. PITNER, Tomáš, Jiří HŘEBÍČEK a Bohumil HAVEL. Development Information System for EMS Implementation. In ESSENTIA'96 International Technological Forum. Praha: AV CR Technology Park and EGU Prague, 1996. s. 15-17.

  1995

  1. ŠMÍD, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, roč. 6, č. 2, s. 3-4. ISSN 1212-0901.

  1991

  1. ŠMÍD, Vladimír. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, roč. 2, č. 2, s. 1-4. ISSN 1212-0901.

  1988

  1. DUŽÍ, Marie, František KREJČÍ a Zdenko STANÍČEK. Database project UNIS (a UNIfied database development support System). Data & Knowledge Engineering. North-Holland, 1988, roč. 1988, č. 3, s. 163-172. ISSN 0169-023X.
  2. MATÝŠEK, Stanislav, Miloslav UHLÍŘ, Vlastimil SCHALLER, Pavel MATÝŠEK a Jiří GOGELA. Experience with the developing of the obstetric-gynecological information system. In Computer for health 88 International congress. Nyiregyhaza: Molnar Bela, 1988. s. 18.
  3. DUŽÍ, Marie, Zdenko STANÍČEK a Pavel MATERNA. Information Capability of Database Schema. Kybernetika. Praha: Academia, 1988, roč. 1988, č. 3, s. 216-225. ISSN 0023-5954.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 11:35