Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. PINKOVÁ, Aneta. Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic. Politics in Central Europe. Metropolitan University Prague, o.p.s., 2015, roč. 11, č. 1, s. 75-90. ISSN 1801-3422. doi:10.1515/pce-2015-0002.
 2. 2009

 3. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Zuzana ZIGOVÁ. Deficit and Health Reform - Two Different Phenomena? In Health Care Costs: Causes, Effects and Control. první. New York, USA: Nova Science Publishers, 2009. s. 171-194. Health Care Issues, Costs and Access. ISBN 978-1-61728-516-5.
 4. VALTEROVÁ, Aneta. Gorúhhá-je zínaf´. In Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 200-214, 14 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
 5. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Jiří ŠPALEK. Role of Interest Groups in Brokering Health Policy: The Case of Czech Health-Care Reform. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Bratislava, 2009, Vol. II, No 1, s. 43-76, 33 s. ISSN 1337-9038.
 6. 2008

 7. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Jiří ŠPALEK. Brokering Health Policy: The Case Of Czech Republic Healthcare Reform. In Public Policy and Administration: Challenges and Synergies. 2008. vyd. Bratislava: NISPAcee, 2008. s. 1-25. ISBN 978-80-89013-38-8.
 8. MALÝ, Ivan, Zuzana DARMOPILOVÁ a Zuzana ZIGOVÁ. DRG in the Czech Republic - Advantage or Impediment for Interest Groups? 2008.
 9. KŘIVÁNEK, Martin. Vliv byrokracie na veřejnou politiku. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 25-31, 6 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
 10. VALTEROVÁ, Aneta. Zájmové skupiny a jejich systémy v procesu demokratizace a konsolidace demokracie. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2008, roč. 3, č. 5, s. 123-137, 14 s. ISSN 1802-0364.
 11. 2007

 12. VALTEROVÁ, Aneta. Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 47-60, 15 s. ISSN 1214-813X.
 13. PITROVÁ, Markéta, Hubert SMEKAL a Petr SUCHÝ. Principy organizace zájmových skupin v ČR: právní předpisy a jejich změna v důsledku evropeizace. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 376-388. ISSN 1211-3247.
 14. 2006

 15. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích. 2006.
 16. CHYTILEK, Roman. Obedinenija po interesam i ich roľ pri transformacii i konsolidacii demokratii v ČR. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: CDK, 2006. s. 229-246, 17 s. mimo edice. ISBN 80-7325-104-3.
 17. VALTEROVÁ, Aneta. Zájmové skupiny v politickém systému Norska. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2006, XII, č. 2, s. 86-106, 20 s. ISSN 1211-0353.
 18. 2005

 19. CHYTILEK, Roman. Džamá`át al-masálih wa dawruhá fi 'l-intiqál wa ta'sís ad-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno-Bagdád: CDK-IRI, 2005. s. 179-193. DIPB/1. ISBN 80-7325-058-6.
 20. ŠMÍD, Tomáš. Možnosti a limity výzkumu organizovaných zájmů v Ruské federaci. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 62 - 72, 10 s. ISBN 80-7325-074-8.
 21. CÍSAŘ, Ondřej. Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu. Eds. Petr Fiala, Maxmilián Strmiska. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Edice Srovnávací politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 214-231. ISBN 80-7325-074-8.
 22. JANDOVÁ, Monika. Současné přístupy k objasnění přetrvávajícího protekcionismu v mezinárodním obchodě. In Zborník príspevkou medzinárodnej vedeckej konferencie Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie. 2005. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. s. neuvedeno, 6 s.
 23. MALÝ, Ivan a Zuzana DARMOPILOVÁ. Transforming Health Care : A Study of an Interest Groups' Influence. In Conference Proceedings (3rd Conference on Public sector). 2005. vyd. University of Ljubljana: Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia, 2005. s. 129-149, 20 s. ISBN 961-240-050-4.
 24. 2004

 25. CÍSAŘ, Ondřej. Mezi Prahou a Bruselem: nevládní organizace, sociální hnutí a zájmové skupiny na cestě do EU. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, Neuveden, č. 1, s. 109-120. ISSN 1214-813X.
 26. BURUIANA, Alina. Negative Phenomena of Transition and the Impact of Privatization. In Ekonomika firiem 2004 I. diel. Podnikovohospodarska fakulta v Kosiciach, 2004. s. 55-61, 148 s. ISBN 80-225-1879-4.
 27. 2003

 28. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Maxmilián STRMISKA. Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2003, roč. 9, č. 1, s. 65-85, 20 s. ISSN 1212-365X.
 29. MAREŠ, Miroslav a Petr FIALA. Pluralismus a (neo)korporatismus. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 232-250, 18 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 30. 1999

 31. FIALA, Petr. Definice zájmových skupin. K některým teoretickým problémům politologického výzkumu organizovaných zájmů. Politologický časopis. Brno: MU, 1999, VI, č. 1, s. 52-60. ISSN 1211-3247.
 32. 1997

 33. FIALA, Petr. Funkce zájmových skupin v politickém systému ČR. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1997, roč. 1996-97, č. 10, s. 525-528. ISSN 1211-073X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 02:32