Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.

  2005

  1. NECHUTOVÁ, Jana. Sto deset let od narození prof. Jaroslava Ludvíkovského. Universitas. Brno, roč. 2005, č. 2, s. 21-22. ISSN 1211-3387. 2005.

  2004

  1. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831. 2004.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. s. 13-23. Studie FF MU. ISBN 80-210-3381-9. 2004.
  3. NECHUTOVÁ, Jana. Šedesát let od úmrtí Tadeusze Zielińského. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2004, č. 2, s. 22-23. ISSN 1212-8139. 2004.
  4. SVOBODA, Mojmír. Životní jubileum prof. Josefa Švancary. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita. s. 30-32. ISBN 80-210-3497-1. 2004.

  2002

  1. SVOBODA, Mojmír. Třiatřicet roků symposií o duševním zdraví mládeže. Brno: 20. sympozium Duševní zdraví mládeže. prvni vydani. 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 09:18