Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 2. 2005

 3. NECHUTOVÁ, Jana. Sto deset let od narození prof. Jaroslava Ludvíkovského. Universitas. Brno, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 21-22. ISSN 1211-3387.
 4. 2004

 5. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831.
 6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 13-23. Studie FF MU. ISBN 80-210-3381-9.
 7. NECHUTOVÁ, Jana. Šedesát let od úmrtí Tadeusze Zielińského. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 22-23. ISSN 1212-8139.
 8. SVOBODA, Mojmír. Životní jubileum prof. Josefa Švancary. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 30-32. ISBN 80-210-3497-1.
 9. 2002

 10. SVOBODA, Mojmír. Třiatřicet roků symposií o duševním zdraví mládeže. Brno: 20. sympozium Duševní zdraví mládeže, 2002. prvni vydani.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 19:02