Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. BROŽOVÁ, Dana. Komunikativní kompetence a jejich rozvoj u žáků se specifickými poruchami učení na základních školách v jihomoravském regionu. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. s. 153-166. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  2. ČADÍLEK, Miroslav. Vzdělávací program pro kordinátory ŠVP na SOŠ a SOU. Praha: NÚOV, 2008.
  3. 2007

  4. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol. In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
  5. 2005

  6. FILOVÁ, Hana. Česká primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít? In Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. s. 142-149. ISBN 80-210-3870-5.
  7. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. K současné školské reformě z hlediska přírodovědných předmětů. In Orientace české základní školy. Brno: MU v Brně, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005. s. 294-298. ISBN 80-210-3870-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 18:32