Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠTEFEK, Tomáš. Libraries helping people : Design thinking as a framework for librarians to bring social innovations. 2019.
 2. 2018

 3. BECH-PETERSEN, Sidsel, Helene BRUHN SCHVARTZMAN, Tomáš ŠTEFEK a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Designing the future : Design thinking for libraries. 2018.
 4. KRČÁL, Martin. Drony, roboti a virtuální realita. Je to budoucnost knihoven? In Martina Horejšová. Knihovny současnosti 2018: Sborník z 26. ročníku konference, konané 11.–13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 38-45, 401 s. ISBN 978-80-86249-86-5.
 5. 2017

 6. VALIŠOVÁ, Edita. E-knihy a e-čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2017, roč. 3,, č. 1. ISSN 2336-727X.
 7. VALIŠOVÁ, Edita. (e)Publikování v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM). In Knihovny současnosti 2017 Sborník z 25. ročníku konference, konané 12. – 14. září 2017 v areálu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017. s. 85.-95, 422 s.
 8. VALIŠOVÁ, Edita a Eva VOJTÍŠKOVÁ. Chvíli se zdržím... IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2017, roč. 3,, č. 3. ISSN 2336-727X.
 9. VALIŠOVÁ, Edita a Eva VOJTÍŠKOVÁ. Chvíli se zdržím / I'll be a while – ocenění Knihovny Jiřího Mahena v Brně za nejlepší video propagující čtení. Bulletin SKIP [online],. 2017, roč 26,, s. č. 2. ISSN 1213-5828.
 10. VALIŠOVÁ, Edita a Eva VOJTÍŠKOVÁ. Chvíli se zdržím... Příběh videa Knihovny Jiřího Mahena. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, s. č. 3. ISSN 1804-4255.
 11. VALIŠOVÁ, Edita. Knihovna Jiřího Mahena v Brně inovuje a rozvíjí síť poboček ve městě. Bulletin SKIP [online],. 2017, roč. 26,, č. 3. ISSN 1213-5828.
 12. NIVNICKÁ, Libuše a Edita VALIŠOVÁ. Rodina knihoven zn. „Mahenka“. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, s. č. 4. ISSN 1804-4255.
 13. VALIŠOVÁ, Edita. S časopisem IMPULSY do třetího ročníku. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, č. 1. ISSN 1804-4255.
 14. 2015

 15. VALIŠOVÁ, Edita. Ochutnávka nových služeb a prostor Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2015, roč. 29, č. 2. ISSN 1804-4255.
 16. VALIŠOVÁ, Edita. Vzdělávání na míru aneb Dialog s knihovnou. Ikaros [online]. 2015, roč. 19,, č. 10. ISSN 1212-5075.
 17. 2014

 18. VALIŠOVÁ, Edita. Knihovna Jiřího Mahena v Brně rozšíří a zlepší služby. BIBLIO - Literární noviny. 2014, č. 1.
 19. VALIŠOVÁ, Edita. S čtenářskou tramvají jsme udělali díru do světa. Inflow : information journal. [online], 2014. ISSN 1802-9736.
 20. 2013

 21. VALIŠOVÁ, Edita. Nastupte si, prosím... Duha [online]. Brno, 2013, roč. 2013, č. 2. ISSN 1804-4255.
 22. VALIŠOVÁ, Edita. Tramvaj čtenářů – nastupte si, prosím. Inflow [online]. 2013, r. 6, č. 4. ISSN 1802-9736.
 23. VALIŠOVÁ, Edita. Tramvaj čtenářů vyrazila do ulic Brna s úsměvem i s knižními revizory. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4. ISSN 1212-5075.
 24. 2012

 25. VALIŠOVÁ, Edita. Brána jazyků otevřená. Duha [online]. Brno, 2012, roč. 26, č. 3. ISSN 1804-4255.
 26. VALIŠOVÁ, Edita. S projektem Ruku v ruce u cíle. Ikaros [online]. 2012, r. 16, č. ISSN 1212-5075.
 27. VALIŠOVÁ, Edita a Soňa PRÍBORSKÁ. Sešli se „Na křižovatce“. Inflow : information journal. [online], 2012, r. 5., č. 11. ISSN 1802-9736.
 28. VALIŠOVÁ, Edita. V knihovně mezi člověkem a slovem. Inflow [online],. 2012, r. 5, č. 5. ISSN 1802-9736.
 29. VALIŠOVÁ, Edita. Ve jménu pohádek, románů a básní... Inflow [online]. 2012, roč. 5, č. 9. ISSN 1802-9736.
 30. 2011

 31. VALIŠOVÁ, Edita. "Již 90 let s Vámi" aneb kulaté výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2011, r.15, č. 2. ISSN 1212-5075.
 32. VALIŠOVÁ, Edita. Knihovna Jiřího Mahena je knihovnou pro všechny. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2011, roč. 63, č. 1. ISSN 0011-2321.
 33. 2010

 34. VALIŠOVÁ, Edita. Několik postřehů o využitelnosti katalogu Carmen se Stanislavou Kavanovou a Josefem Moravcem. Inflow : information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 12. ISSN 1802-9736.
 35. VALIŠOVÁ, Edita a Jana ŠUBROVÁ. Senior v péči Knihovny Jiřího Mahena. Inflow : information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 12. ISSN 1802-9736.
 36. 2009

 37. VALIŠOVÁ, Edita. BiblioHelp - léčba knihou. Inflow [online]. 2009, roč. 2, č. 11. ISSN 1802-9736.
 38. VALIŠOVÁ, Edita. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp. Ikaros [online]. 2009, r. 13, č. 11. ISSN 1212-5075.
 39. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ a Helena VALTROVÁ. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2009, roč. 61, č. 7/8. ISSN 0011-2321.
 40. 2008

 41. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ a Helena VALTROVÁ. Biblioterapie na webu aneb šetrně nahozený záchranný kruh. In INFOKON - inspirace, inovace, imaginace : 2. ročník konference. Brno: Tribun EU, 2008. s. 136-153, 183 s. ISBN 978-80-7399-591-1.
 42. VÁŇOVÁ, Tamara. Informační technologie ve výuce aneb Moodle v síti škol. 2008.
 43. 2000

 44. ŠVANDOVÁ, Blažena. Limitujícím faktorem jsou knihovny. Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 7-9. ISSN 1211-3384.
 45. ŠVANDOVÁ, Blažena. Rozvoj školství a knihovny. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2000, roč. 79, č. 8, s. 424. ISSN 0042-4544.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2022 23:43