Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. KRMÍČKOVÁ, Simona a Lukáš KRMÍČEK. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří. Zprávy o geologických výzkumech. Praha: Česká geologická služba, 2020, roč. 53, č. 1, s. 35-45. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.05.
  2. KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, roč. 11, č. 3, s. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
  3. 2005

  4. PŘICHYSTAL, Antonín a Lukáš KRMÍČEK. Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS. Praha: Česká geologická společnost, 2005. s. 84-84. ISBN 80-7075-653-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 08:19