Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. KRMÍČKOVÁ, Simona and Lukáš KRMÍČEK. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří (Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre in the České Středohoří Mts.). Zprávy o geologických výzkumech. Praha: Česká geologická služba, 2020, vol. 53, No 1, p. 35-45. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.05.
  2. KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER and Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, vol. 11, No 3, p. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
  3. 2005

  4. PŘICHYSTAL, Antonín and Lukáš KRMÍČEK. Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti (Upper Paleozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian Region). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS. Praha: Česká geologická společnost, 2005. p. 84-84. ISBN 80-7075-653-5.
Display details
Displayed: 24/10/2021 06:26