Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. 2016

 2. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016. s. 75-82, 8 s. ISBN 978-80-89325-28-3.
 3. 2015

 4. RUDA, Aleš a Jaromír KOLEJKA. The Use of Real and Fictitious Surfaces for Territorial Distribution Assessment of Given Geographic Phenomenon. In Růžičková Kateřina, Inspektor Tomáš. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography - Surface Models for Geosciences. 1. vyd. Cham: Springer Switzerland, 2015. s. 189-203, 15 s. ISBN 978-3-319-18406-7. doi:10.1007/978-3-319-18407-4_16.
 5. 2012

 6. KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0.
 7. 2009

 8. TROJAN, Jakub. Kvantifikace vývoje využití ploch modelového výřezu kontaktní zóny města Brna (prostorová relokace Černovického hájku). In Študentská vedecká konferencia, zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2009. s. 1613-1618, 1724 s. ISBN 978-80-223-2639-1.
 9. 2008

 10. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Environmental limitations of the land use. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 184-191, 8 s. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 11. 2006

 12. TRÁVNÍČEK, Jan. Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka. In Životní prostředí a ekologie: sborník referátů ze studentské konference pořádané Jihomoravským krajem. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 23-24, 29 s. ISBN 80-239-8235-4.
 13. 2005

 14. PETŘIVALSKÁ, Karla, Karel BRABEC, Ondřej HÁJEK, Jana SCHENKOVÁ, Petr PAŘIL a František KUBÍČEK. Multiscale effect of hydromorphology and landuse on the structure of oligochaetes inhabiting small streams. In RIVER BOTTOM VI - Book of abstracts. 2005.
 15. GRULICH, Vít. Vojenský újezd Boletice - ostrov bez eutrofizace. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005, roč. 39, č. 2, s. 102-105. ISSN 0044-4663.
 16. 2003

 17. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Mapa kontaminace horninového prostředí ve městě Brně. In GIS Ostrava 2003 - Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO Ostrava, 2003. s. 8-9, 54 s.
 18. 1999

 19. REINÖHLOVÁ, Eva, Vít JANČÁK a Marie NOVOTNÁ. Zemědělství. Jeřábek Milan (ed.). Pracovní texty/Working papers: Geografická analýza pohraničí České republiky, Praha, Ústí n. Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999, WP 99:11, č. 11, s. 55-63.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 11:11