Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.
  2. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. In XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.

  2019

  1. DANĚK, Petr. Memories of Society and Lanscape: Long-term Consequences of Re-settlement. In Lecture for members of the Department of Geography, Peradeniya University. 2019.

  2009

  1. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. In Agriculture and Countryside in Our Changing World. 2009. ISBN 1788-5345.
  2. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. Review on Agriculture and Rural Development. Hódmezövásárhely: University of Szeged, 2009, roč. 4, č. 1, 5 s. ISSN 1788-5345.
  3. TROJAN, Jakub. Kvantifikace vývoje využití ploch modelového výřezu kontaktní zóny města Brna (prostorová relokace Černovického hájku). In Študentská vedecká konferencia, zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2009, s. 1613-1618, 1724 s. ISBN 978-80-223-2639-1.
  4. HOŘENÍ, Karina, Radoslava KRYLOVÁ a Pavel KLVAČ. Turismus a autenticita v českých vesnicích v rumunském Banátu. In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2009. Sborník z 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 22.-24.května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2009, s. 46-50. ISBN 978-80-87154-65-6.

  2008

  1. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008, s. 133-138. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9.
  2. LOKOČ, Radim a Pavel HRALA. Analýza postojů zemědělců k energetickým plodinám. In Udržitelná energie a krajina. 1. vyd. Brno: Veronica, 2008, s. 26-32. ISBN 978-80-904109-0-9.
  3. KLVAČ, Pavel. Člověk-krajina-krajinný ráz. 2008.
  4. LIBROVÁ, Hana. Estetická a exaktní dimenze fotografií Miloše Spurného : Význam individualizace a odcizení od přírody pro percepci krajiny. In 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2008, s. 33-40. ISBN 978-80-7027-191-9.
  5. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Impact of contemporary agricultural policy on rural spaces. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008, s. 14. ISBN 978-80-213-1772-7.
  6. FIŠEROVÁ, Veronika a Naděžda JOHANISOVÁ. Podpora prodeje regionálních produktů - koncept kryté tržnice v Brně. In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2008, s. 13-17. ISBN 978-80-87154-19-9.
  7. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Samozásobitelství potravinami - může být život na venkově luxusní? In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2008, s. 48-51. ISBN 978-80-87154-19-9.
  8. HOŠKOVÁ, Kateřina, Pavel KLVAČ, Vladimíra KRÁLOVÁ a Lumír MLČÁK. Zahrádkářské kolonie - venkov ve městě. In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2008, s. 28-32. ISBN 978-80-87154-19-9.
  9. VOJTOVÁ, Lea. Změny v území? Jen s invencí a lidskou dimenzí (Zamyšlení nad významem a smyslem územního plánování). In Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země". první. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 176-180. ISBN 978-80-210-4748-8.

  2007

  1. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
  2. LOKOČ, Radim a Dana ZAJONCOVÁ. Diverzifikace zemědělství - pěstování energetických plodin. In Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007, s. 82-85. ISBN 80-86386-88-0.
  3. HAUSER, Dušan, Pavel KLVAČ a Zbyněk ULČÁK. Environmentální souvislosti vinohradnictví očima bzeneckých vinařů. In DRESLEROVÁ, Jaromíra a Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007, s. 34-37. ISBN 80-86386-88-0.
  4. STIBRAL, Karel a Jiří NEUSTUPA. Krajina dvakrát ničená. EkoList. Praha: BEZK, 2007, roč. 12, č. 2, s. 18. ISSN 1211-5436.
  5. JOHANISOVÁ, Naděžda. Open space o lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji. 2007.
  6. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Reflections from cultural history: the story of the Bohemian landscape in Romania - a sustainable past? In ZOLLITSCH, Werner, Christoph WINCKLER, Susanne WAIBLINGER a Alexander HASLBERGER. Sustainable food production and ethics. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007, s. 500-505. ISBN 978-90-8686-046-3.
  7. LOKOČ, Radim. Současné zemědělství v horských a podhorských oblastech aneb správcem krajiny z nouze. In Méně příznivé oblasti pro zemědělství a venkov. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2007, s. 321-331. ISBN 978-80-86671-46-8.
  8. LOKOČ, Radim. Tak takové to tenkrát bylo? EkoList. BEZK, 2007, XVII, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5436.
  9. HAUSER, Dušan a Pavel KLVAČ. Vztah bzeneckých vinařů ke krajině. In DRESLEROVÁ, Jaromíra a Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007, s. 29-33. ISBN 80-86386-88-0.
  10. VĚŽNÍK, Antonín. Zemědělství a krajina: Případová studie Mikroregionu Vranovsko a Jemnicko. In HUBL, Richard. Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre, 2007, s. 224-230. ISBN 978-80-8094-137-6.

  2006

  1. LOKOČ, Radim. Čeští zemědělci a/vs. agroenvironmentální opatření. In Venkovská krajina 2006. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006, s. 126-129. ISBN 80-239-7166-2.
  2. LOKOČ, Radim. Čeští zemědělci a/vs. agroenvironmentální opatření. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006, XX, č. 5, s. 24-25.
  3. STIBRAL, Karel. Dvakrát Japonsko a příroda. EkoList. Praha: BEZK, 2006, roč. 11, č. 5, s. 26-27. ISSN 1211-5436.
  4. KLVAČ, Pavel. Landscape identity and mythology of the swamp. In WALLIN WEIHE, Hans-Jorgen. Tropical permafrost - melting roots. 1. vyd. Lillehammer: Permafrost Press, 2006, s. 6-11. Tropical permafrost, No. 1. ISBN 978-82-92764-00-8.
  5. BINEK, Jan, Václav TOUŠEK, Iva GALVASOVÁ, Antonín VĚŽNÍK, Josef KUNC, Daniel SEIDENGLANZ, Dušan HALÁSEK a Stanislav ŘEHÁK. Venkovský prostor a jeho oživení. In Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání. Brno: Georgetown, 2006, 145 s.

  2005

  1. SVATOŇOVÁ, Hana. Analogové historické snímky v digitálním modelování krajiny. GEOinfo. Brno: Computer Press Media, a.s., 2005, roč. 2005, č. 1, s. 35-39, 4 s. ISSN 1211-1082.
  2. STIBRAL, Karel. Místa na mapě a v srdci. EkoList. Praha: BEZK, 2005, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5436.
  3. ŠTĚPÁNEK, Václav. O historické podstatě české a moravské krajiny a co s ní. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav v Brně, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 39-49. ISSN 1214-5327.
  4. STIBRAL, Karel. Postmoderní krajinné revoluce. EkoList. Praha: BEZK, 2005, č. 10, s. 18. ISSN 1211-5436.
  5. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In Donert K., Charzyński P. (eds) Changing Horizont in Geography Education. Toruň: HERODOT Network, 2005, s. 308-313. ISBN 83-7443-012-5.
  6. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005, s. 11-12.
  7. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. The Post-productivist landscape as an example of multifunctionality - Between the mythical and post-industrial wilderness. In MANDER, Ulo a Kadri MEIER. Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Tartu: Tartu University Press, 2005, s. 29. ISBN 9949110653.

  2004

  1. PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Fantastic Landscapes and Chimeric Bodies in Sabine Ulibarri's Fairy Fiction. In The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 69-76, 7 s. ISBN 80-210-3550-1.
  2. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Mezi divočinou mýtickou a postindustriální. In Průmyslová krajina - Sborník referátů z odborné konference. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004, s. 157-164, 259 s. ISBN 80-7248231-9.
  3. ŠTĚPÁNEK, Václav. Obnova venkova a krajina. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2004, XIV, č. 2, s. 89-94. ISSN 0862-8351.
  4. KLVAČ, Pavel. Strašidla krajiny říční na příkladu bažin a tůní. Humanitně-environmentální reflexe. In Říční krajina - River landscape. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2004, s. 131-137, 348 s. ISBN 80-244-0942-9.

  2003

  1. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz. Freiburg, 2003, roč. 18, č. 2, s. 1-6. ISSN 0067-2858.
  2. SVOBODA, Jiří. Gravettian and Epigravettian chronologies in the Middle Danube area. In Chronologies géophysiques et archéologiques du paléolithique supérieur. Itálie: Edipuglia, Bari, 2003, s. 273-282. ISBN 88-7228-364-7.
  3. ULČÁK, Zbyněk. Landscape in the teaching of environmental humanities. Ekológia (Bratislava). Bratislava: SAP-Slovak Academic Press, 2003, roč. 22, Suppl. 2, s. 386-389. ISSN 1335-342X.
  4. SVOBODA, Jiří. The Gravettian of Moravia: Landscape, settlement, and dwellings. In Perceived Landscapes and Built Environments. V. Británie: Archaeopress, 2003, s. 121-129. ISBN 1 84171 498 4.

  2002

  1. SVOBODA, Jiří. The last interglacial in southeast central Europe: A short note. In Le dernier interglaciaire et les occupations humaines du Paléolithique moyen. Francie: Université des Sciences et Technologies de Lille, 2002, s. 15-19. Publications de CERP 8. ISSN 0989-6309.

  1999

  1. CHALUPA, Petr. Protisměry územní identity. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999, 3 s. ISBN 80-86082-10-5.
  2. DEMEK, J. Vybrané kapitoly y krajinné ekologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999, 100 s. vysokoškolská skripta. ISBN 80-210-2168.

  1997

  1. MUSIL, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině. Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1997, roč. 1997,, č. 2, s. 133-150. ISSN 1211-6815.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 12:41