Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS a R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.

  2008

  1. MATĚJKOVÁ, Eva, Ivana BUREŠOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem. 2008.
  2. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Lenka ZAHRADOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi. Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2008, roč. 21, Supplement, s. 258-260. ISSN 0862-495X.

  2006

  1. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. CHANGES OF BLOOD PRESSURE REGULATION AFTER ANTHRACYCLINE THERAPY. In Fourth International Workshop on: "Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 2006.
  3. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA a Michal KOZUBEK. Vybrané aplikace technologie cDNA microarrays v onkologickém výzkumu. Klinická onkologie. Czech Republic: ApS BRNO, 2006, roč. 19, č. 2, s. 338 - 341. ISSN 0862-495X.

  2005

  1. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005, s. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
  2. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR a J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, roč. 48, č. 1, s. 57-58. ISSN 1211-4286.

  2004

  1. WACKOVÁ, Hana a Martina BENEŠOVÁ. Dětský herní asistent. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: Gaudeamuc při Univerzitě Hradec Králové, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
  2. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ a Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, č. 4, s. 873-875. ISSN 0887-6924.

  2003

  1. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii. Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, roč. 76/2003, 76/3, s. 127-132. ISSN 1211-3395.
  2. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii. Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 76/2003, č. 3, s. 127-132. ISSN 1211-3395.
  3. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG a Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, roč. 101, č. 3, s. 1118-1127. ISSN 0006-4971.

  2002

  1. MICHALEK, Jaroslav, Sylvia ASPLANT, Andrea KIRK a Robert H. COLLINS. Anti-T Cell Antibodies Can Ameliorate the Neutropenia Associated with T-Large Granular Lymphocyte Leukemia. Blood. 2002, roč. 100, č. 24, s. 366-366b, 1 s. ISSN 0006-4971.
  2. MICHALEK, Jaroslav, Robert H. COLLINS, Humdum P. DURRANI, Daniel C. DOUEK a Ellen S. VITETTA. Donor-derived alloreactive T cell clones and anti-leukemia T cell clones can be different. Blood. 2002, roč. 100, č. 24, s. 411-411b, 1 s. ISSN 0006-4971.
  3. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Důsledky vrozených a somatických mutací genů, jejichž produkty se účastní přestavby chromatinu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 141, č. 4, s. 112-117. ISSN 0008-7335.
  4. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA, Rosalie DE BEAUMONT a Arnold FREEDMAN. The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells. Leukemia and Lymphoma. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 1663-1671. ISSN 1042-8194.

  2001

  1. SKLENIČKOVÁ, Marie, Kateřina KREJČÍ, Jan MALÁSKA a Jiří FAJKUS. In Situ Analysis of Telomeres in Haematological Malignancies. In European Journal of Human Genetics. Vienna: nature publishing group, 2001, s. 135-136.

  2000

  1. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA a Arnold FREEDMAN. Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2000, roč. 96/2000, č. 11, s. 82a, 1 s. ISSN 0006-4971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 17:12