Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 2. NĚMEC, Martin. Skills - Listening. Brno, 2008.
 3. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, s. 84-93. ISSN 1211-4669.
 4. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla se zřetelem ke členění hudebního proudu. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2008, neuveden, č. 3, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1802-6540.
 5. 2007

 6. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1803-1331.
 7. 2006

 8. KUNOVOVÁ, Lucie. Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 247-252. ISBN 80-210-4163-3.
 9. 2005

 10. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika 1A - řečové dovednosti - NŠ. 2005. 30 s.
 11. KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání. In Musica viva in schola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-43. ISBN 80-210-3796-2.
 12. 2004

 13. KNOPOVÁ, Blanka. Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. - 14. září 2004. 1. vydání. MU Brno: Janík T.; Mužík V.; Šimoník O., 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2.
 14. 2002

 15. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ a Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 s. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
 16. KNOPOVÁ, Blanka. Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele. 1. vyd. Praha: ALBRA - Pansofia Praha, 2002. 54 s. Metodika. ISBN 80-86490-43-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 05:43